Kuopion kaupunki: Tapahtumajohtajan irtisanomisen syynä epäasiallinen käytös

Kuopion kaupunki on antanut tarkentavan tiedotteen tapahtumajohtaja Jaana Vasankarin irtisanomisen perusteista.

Kuopio
Jaana Vasankari
Jaana VasankariYLE / Savo

Kuopion kaupungin julkaiseman tiedotteen mukaan tapahtumajohtaja Jaana Vasankarin irtisanomisen perusteena on epäasiallinen käytös työyhteisöä ja työnantajaa kohtaan.

Vasankarin toiminnasta oli tehty työsuojeluilmoitus työnantajalle joulukuussa 2016. Kuopion kaupunki selvitti asiaa ja kuuli tapahtumajohtaja Vasankaria ilmoituksen johdosta tammikuussa. Saadun selvityksen perusteella kaupunginhallitus päätyi viime maanantaina irtisanomaan Vasankarin virkasuhteen ilman työvelvoitetta.

Kaupungin näkemys on, että Vasankari on toiminut jo pidempään vastoin työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä, koska häntä on kehotettu toistuvasti kiinnittämään huomiota käyttäytymiseensä. Kaupunginhallitus oli antanut Vasankarille kolme eri varoitusta vuosina 2009 ja 2010.

Varoitusten syinä olivat lähestymiskielto alaista kohtaan, työnantajan ohjeiden rikkominen ja epäasiallinen käytös sekä annettujen ohjeiden vastaisesti toimiminen. Lisäksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antoi kesäkuussa 2015 Vasankarille varoituksen epäasiallisesta käytöksestä.

Kaupunki perustelee irtisanomista myös sillä, että Vasankarin toimenkuvaan tapahtumajohtajana on kuulunut muun muassa työnantajan edustaminen eri sidosryhmiä kohtaan sekä aiemmassa tehtävässään vapaa-ajantoimenjohtajana esimiesasemassa toiminta.

Kaupungin mukaan johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevalta viranhaltijalta on voitu edellyttää korostuneen asiallista käytöstä. Perusteena näkemykselle kaupunki käyttää viranhaltijalakia, jonka mukaan virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa edellyttämällä tavalla sekä työaikana että tietyissä tilanteissa myös vapaa-ajalla.

Kaupungin mukaan irtisanomiseen liittyvä aineisto on salassa pidettävää aineistoa eikä kaupunki kommentoi asiaa muilta osin. .

Vasankari on ilmoittanut tekevänsä irtisanomisestaan oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle ja sen jälkeen hallinto-oikeudelle.