Kuopion soutuvenepaikkojen hinnoitteluun ehkä alempi maksuluokka

Soutuvenepaikkojen hinnat ovat aiheuttaneet arvostelua erityisesti kuntaliitosalueilla.

Kuopio
Soutuvene
Keijo Salokangas / Yle

Kuopion kaupungin soutuvenepaikkamaksuihin pohditaan muutosta. Kaupunki aikoo kartoittaa kesän aikana kaikkien nykyisten venerantojensa tason ja venepaikkojen hinnoittelua aiotaan muuttaa laatuolosuhteiden perusteella.

Ajatuksena on, että nykyisten kahden soutuvenepaikkojen hintaluokan lisäksi perustetaan uusi, alempi hintaluokka. Siihen sijoitetaan ne venerannat, jotka eivät täytä ylempien hintaluokkien laatuvaatimuksia.

Selvitystyön syynä on Nilsiän ja Maaningan neuvottelukuntien sekä Kuopion liitoskuntien yksityishenkilöiden tekemä kuntalaisaloite venepaikkojen hinnoittelusta. Kuntaliitostilanteessa soutuvenepaikkojen hinnat ovat moninkertaistuneet liitoskunnissa, vaikkei niiden taso vastaisi edes Kuopion puistovenerantalaatua.

Kuopion kaupunkirakennelautakunnan esityksessä kuitenkin huomautetaan, että myös Kuopiossa on paikkoja, joiden laatutaso ei ole paras mahdollinen. Sen vuoksi venerantojen kartoituksessa aiotaan käydä läpi liitoskuntien venepaikkojen lisäksi myös Kuopion keskeisen kaupunkialueen ja sen lähistöjen soutuvenerantojen taso.

Soutuvenepaikan hinta Kuopiossa on 68 euroa. Puistovenepaikasta ja aarnivenepaikasta peritään 59 euroa. Puistovenepaikat ovat osaksi rakennettuja ja osaksi rakentamattomia paikkoja rannalle vedettäville veneille. Aarnivenepaikka on rakentamaton venepaikka, jonka veneen haltija ottaa rannalta käyttöön ja tekee siitä kaupungille ilmoituksen.