1. yle.fi
  2. Uutiset

Omaishoidontuen muutos kuohuttaa poliitikkoja – virkamiehet tekivät päätöksen omin päin

Helsingin vihreiden ja vasemmiston valtuustoryhmät haluavat pysäyttää kaupungin virkamiesten tekemän päätöksen ja palauttaa sen lautakuntakäsittelyyn.

Kotimaan uutiset
Nuoremman ja vanhemman naisen kädet.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Helsinki muutti omaishoidon tuen myöntämisen perusteita virkamiesten päätöksellä kuulematta poliitikkoja. Muutos astui voimaan helmikuun alussa, kun neljä entistä tukiluokkaa yhdistettiin kolmeksi luokaksi.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston vs. osastopäällikkö Arja Peiponen perusteli tammikuussa muutosta sillä, että tukijärjestelmää ei ole päivitetty kahteenkymmeneen vuoteen, ja käytäntöjä halutaan yhdenmukaistaa naapurikuntien kanssa sote-uudistuksen lähestyessä.

Päätös tehtiin lautakunnan joulutauon aikaan

Vihreiden ja vasemmistoliiton valtuustoryhmät ovat suivaantuneet siitä, että uudet linjaukset tehtiin poliittisten päättäjien joululoman aikana.

En tiedä, mikä suurempi viisaus lautakunnassa olisi ollut.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila, (sdp)

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajan Otso Kivekkään mielestä virkamiesten toiminta ei ollut hyvän tavan mukaista.

– Toki, jos haluaisi viedä jonkun asian lautakunnan ohi, niin tuohan olisi se helpoin tapa siihen.

Vasemmistoliiton ryhmänjohtajan Veronika Honkasalon mielestä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, sdp:n Maija Anttilan, olisi pitänyt käyttää oikeuttaan ottaa asia poliitikkojen päätettäväksi.

Lautakunnan puheenjohtaja luottaa virkamiesten näkemykseen

Anttila kuitenkin luottaa siihen, että virkamiehet ovat valmistelleet päätöksensä parhaalla mahdollisella tavalla ja ovat asioista paremmin perillä kuin lautakunnan jäsenet.

– Tämän tyyppistä sosiaalityöntekijöiden päätöksenteko-oikeuksien ja pysyväisohjeiden ottoa lautakuntaan ei ole ollut, koska se on viranhaltijoiden päätöksenteko-oikeutta. Lautakunta luottaa silloin siihen, että virastopäällikkö on valmistellut päätöksen niin hyvin, että se on yhdenvertainen ja kohdentuu parhaalla mahdollisella tavalla erilaisiin tilanteisiin. En tiedä, mikä suurempi viisaus lautakunnassa olisi ollut, Anttila sanoo.

Muutoksen kokonaisvaikutusta ei vielä tiedetä

Kaupunki aikoo arvioida omaishoidontukea saavien perheiden tilanteet uudestaan. Vielä ei tiedetä, kuinka monelta tuki pienenee tai loppuu, mutta joidenkin kohdalla se saattaa myös kasvaa.

Sitä varten meillä on demokraattinen päätöksentekojärjestelmä, että tämän tyyppiset periaatemuutokset valmistelee joku asiantuntija, mutta ne esitellään lautakunnalle, joka on joukko maallikoita.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs

Vihreät kuitenkin pelkäävät, että lasten omaishoitajat ovat jäämässä häviölle, vaikka syksyn budjettineuvotteluissa kaupunginvaltuusto myönsi omaishoidotuelle lisärahoitusta.

– Erityisesti lapsiaan hoitavien omaishoitajien, joilla on vaikeasti vammautuneita lapsia, jotka kuitenkin pystyvät asumaan kotona, niin heidän kannaltaan on tullut isojakin muutoksia. Sitä varten meillä on demokraattinen päätöksentekojärjestelmä, että tämän tyyppiset periaatemuutokset valmistelee joku asiantuntija, mutta ne esitellään lautakunnalle, joka on joukko maallikoita. Heille perustellaan, miksi tämä on hyvä ratkaisu, ja sen pohjalta tehdään päätökset.

Anttilan mukaan budjetista ei kuitenkaan irtoa tällä hetkellä enempää omaishoidontukeen.

– Jos sitten jatkossa valtuusto haluaa, että omaishoitoon laitetaan lisää rahaa, niin silloin tietysti luokkien palkkiosummia voidaan korottaa. Tässä yhteydessä valtuusto on antanut meille 8,5 miljoonaa lisää rahaa, ja se on käytetty nyt parhaalla mahdollisella tavalla, Anttila sanoo.

Omaishoidon tukea saa Helsingissä kuukausittain noin 3 200 perhettä ja vuosittain 4 000 perhettä. Kaupunki käyttää omaishoidon tukemiseen tänä vuonna 33 miljoonaa euroa eli 8,5 miljoonaa viime vuotta enemmän.

Lue seuraavaksi