Vaarantavatko korkeat eläinlääkärihinnat lemmikkien terveyttä?

Eläinlääkäriliiton mukaan ihmisten pitäisi osata varautua myös hoitokustannuksiin jo ennen lemmikin hankkimista: ei riitä, jos rahaa on vain päivittäiseen ruokaan.

eläinlääkärit
Päivi Lahti ja Kati Pulli aamu-tv:n vieraina.
Lemmikkieläinten hoidot ovat kehittyneet ja samalla myös hinnat nousseet. Ovatko eläinten hoitokulut jo liian korkealla tasolla, entä miten lemmikkien eläinlääkäripalvelut järjestetään tulevaisuudessa? Vieraina Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti ja Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Eläintensuojelijat pelkäävät lemmikkien kalliiden hoitojen vaarantavan niiden hyvinvointia ja terveyttä. Uhkana on, että eläimiä jätetään hoitamatta ja jopa lopetetaan laittomin keinoin koska omistajien varat eivät riitä hoitokuluihin.

Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) kissojen ja koirien omistajille tekemän kyselyn mukaan noin neljäsosalla omistajista oli taloudellisia vaikeuksia pitää lemmikistään huolta.

– Uskon, että kun ihmisillä on taloudellisesti tiukkaa, niin eläimiä ei välttämättä viedä hoitoon, sanoi Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli Ylen aamu-tv:ssä.

Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti myöntää ongelman, mutta toteaa, että hänen tiedossaan ei ole, että se olisi viime aikoina kasvanut.

Eläinlääkäriaseman palvelutaso vaikuttaa hintaan

Lahden mukaan on yleistä, että ihmiset joutuvat pohtimaan hoitojen hintoja, ja ne saattavat olla joidenkin asiakkaiden maksukykyyn nähden liian kalliita.

– Täytyy muistaa aina se, että kun yksityinen eläinlääkäripalvelu hinnoitellaan, niin siinä on arvonlisäveroa yli parikymmentä prosenttia, ja lääkärien ja hoitajien kustannuksia sisällytetään siihen mitä laskuun laitetaan. Ei siellä sellaista suurta katetta kuitenkaan ole niissä hinnoissa, Lahti sanoo.

Lahti huomauttaa, että yksityisten eläinlääkäriasemien hintavertailujen mukaan hinnoissa on suuria eroja. Hoitojen hintaan vaikuttaa, minkälaiselta asemalta palveluja hankkii. Isoilla ja hyvinvarustelluilla eläinlääkäriasemilla saattaa laskuun sisältyä enemmän kustannuksia kuin vaatimattomammilla vastaanotoilla, Lahti toteaa.

Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli pitää tärkeänä eritasoisten eläinlääkäripalveluiden säilymistä. Meneillään olevassa eläinlääkäriasemien ketjuuntumisessa hän näkee riskin hintojen nousuun.

– Ei voida mennä siihen, että on vain tosi hyvin varusteltuja klinikoita ja sitten ei ole sellaisia vähän huokeampia mahdollisuuksia hoitaa eläintään hyvin, sanoo Pulli.

Lahden mukaan eläinlääkäripalvelut on vaikea saada pidettyä kaikkien saatavilla ilman yhteiskunnan tukea.

– Sen takia Suomessa on tällä hetkellä kunnaneläinlääkärijärjestelmä, jossa yhteiskunta tukee eläinlääkäripalvelua, ja sen hintataso on sitten määritelty vähän alhaisemmaksi. Jonkun tyyppinen yhteiskunnan tuki varmaan on tarpeen jatkossakin, että palvelut olisivat saatavilla kaikille, sanoo Lahti.

Hoidon tasoa on hyvä harkita taloudelliseltakin kannalta

Eläinten hoitojen kustannukset ovat nousseet, koska niitä pystytään muun muassa parempien laitteiden ja diagnostiikan ansiosta tekemään laajemmin kuin ennen. Lahden mukaan hoitoja suunniteltaessa olisi pidettävä pää kylmänä ja otettava myös taloudelliset mahdollisuudet huomioon hoidoista päätettäessä.

– Olisi kyettävä keskustelemaan asiakkaan kanssa siitä, mikä on välttämätöntä ja mitä kaikkia muita mahdollisuuksia on. Tätä kautta voi haarukoida sitä, mikä on asiakkaan maksukyky ja miten eläimelle voidaan antaa paras mahdollinen hoito käytettävissä olevilla resursseilla, Lahti sanoo.

Pulli korostaa lemmikin omistajan vastuullisuutta jo lemmikkiä hankkiessa.

– Ihmisten pitäisi ennen eläimen ottamista tiedostaa, kuinka paljon eläimestä tulee kustannuksia, eli osata varautua siihen, että eläinlääkärikustannukset voivat olla aika isoja. Ei riitä, että on varaa antaa vain päivitäinen ruoka, vaan eläimen hoitoon liittyy paljon enemmän.