Kotka parantaa terveydenhuollon palveluita – lisää sairaanhoitajia ja pikavastaanotto

Kotkan suunnitelmissa on palkata 12 sairaanhoitajaa, lisätä sähköisiä palveluita ja siirtyä käyttämään non stop -vastaanottoa.

terveydenhoito
Sairaanhoitaja hoitaa potilaan jalkaa
Juha Korhonen / Yle

Kotka haluaa parantaa terveydenhuollon palveluita. Suunnitelmissa on palkata 12 sairaanhoitajaa sekä parantaa terveyskeskuspalveluita uusilla yhdeydenottokanavilla ja matalan kynnyksen palveluilla.

Terveysasemilla sairaanhoitajien tehtävänkuvaan kuuluvat puhelinpalvelu ja sairaanhoitajan kiireellinen sekä ajanvarausvastaanotto. Nykyisellään hoitohenkilökuntaa on 24. He eivät esimerkiksi ehdi vastaamaan kaikkiin puheluihin.

Viime vuonna vastaanottokäyntejä oli noin 45 000, joista ajanvarauksella oli 20 000. Puheluita tuli kaikkiaan reilut 131 000, joista vastattuja oli noin 81 000. Tämä on 62 prosenttia kaikista puheluista. Jos laskennallisesti yksi sairaanhoitaja vastaa 7 420 puheluun vuodessa, pelkästään vastaamattomien puheluiden hoitamiseksi tarvitaan seitsemän sairaanhoitajaa nykyisen resurssin lisäksi.

Uusia vakansseja Kotkaan ei ole tulossa, vaan täyttämättömiä lähihoitajan paikkoja muutettaisiin sairaanhoitajan tehtäviksi.

Yhteyttä terveyskeskukseen parannetaan

Terveydenhuoltolain mukaan potilaan tulisi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon yksikköön. Siksi Kotkaan suunnitellaan asiakkaille monipuoliset yhteydenottokanavat.

– Nykyisin ajanvaraus on auki kaksi tuntia päivässä ja muina aikoina puhelimeen vastaa kolme hoitajaa. Tämä on riittämätön. Ajanvaraus, joka olisi avoinna kello 8-16, vaatii useamman hoitajan vastaamaan puhelimeen, sanoo Kotkan kaupungin terveysjohtaja Kati Homanen.

Kotkan terveyskeskukseen perustetaan kuluvan vuoden aikana keskitetty puhelinpalvelu, josta asiakkaat saavat sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvontaa yhdestä numerosta. Tulevaisuudessa se on osa maakunnan yhteistä puhelinkeskusta.

Puhelinpalvelun lisäksi kehitetään sähköistä asiointia. Tällä pyritään osaltaan vähentämään puhelinkontaktien tarvetta. Sähköistä ajanvarausta kokeillaan mahdollisesti jo keväällä.

– Sähköistä asiointia voidaan lisätä myös ottamalla käyttöön sähköiset lomakkeet. Lisäksi soittopyynnön voisi jättää terveyskeskukseen sähköisesti, suunnittelee terveysjohtaja Kati Homanen.

Kotkan internet sivuille tulee "Ota yhteyttä" -painike sekä soittopyynnön jättämismahdollisuus.

Pikavastaanotolle aikaa varaamatta

Suunnitelmissa on myös ns. non stop -vastaanotto, jossa sairaanhoitajan vastaanotolle pääsisi ilman etukäteen tehtyä hoidon tarpeen arviointia. Toimintamallin tavoitteena on saada asiakkaan asia samantien arvioitua tekemällä hoidon tarpeen arvio paikanpäällä ja ohjata potilas tämän jälkeen tarvitsemaansa jatkohoitoon.

Non stop -vastaanotossa hoitaja ottaa potilaat vastaan vuoronumeron mukaan. Vastaanotossa yhdistyy kiireellinen hoito, puhelimessa tehty hoidon tarpeen arviointi ja kiireetön vastaanotto.

Tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta terveysasemalla. Vastaanotolla hoidetaan esimerkiksi pitkittynyttä flunssaa, kurkkukipua, poskiontelo-oireita, korvakipua, lieviä allergiaoireita, ihottumia, virtsatulehduksia, vatsavaivoja ja pieniä tapaturmia.

Kehittämissuunnitelma on vasta luuranko

Sairaanhoitajien palkkaaminen sekä avoterveydenhuollon muut toimenpiteet ovat vasta runko terveydenhuollon kehittämiselle. Jos Kotkan kaupunginhallitus hyväksyy kehittämissuunnitelmat, terveydenhuollon henkilöstö otetaan mukaan käytännön suunnitteluun.

Puhelinpalveluun tarvittavan sairaanhoitajan lisäksi on laskettu, että tarvetta on lisäksi viidelle sairaanhoitajalle, koska seurantaa vaativia sairauksia sairastavien potilaiden on vaikea päästä vastaanotolle. Diabetekseen tai astmaan sairastuneista sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee noin puolet. Verenpainepotilaan kohdalla vastaanotolle pääsy on tätäkin harvinaisempaa.

– 12 sairaanhoitajan tarve on vain laskennallinen. Vaje on laskettu puhtaasti tarpeen mukaan. Vielä ei tiedetä, miten resurssit tullaan jakamaan, kertoo terveysjohtaja Kati Homanen.

Henkilöstö jaetaan työpajoihin, joissa mietitään miten terveydenhuollon palveluita parannetaan käytännössä parhaiten. Todennäköistä on, että nykyisin käytössä olevasta alueittain jaetusta omahoitajamallista luovutaan ainakin osittain.