1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. saamelaiset

Perustuslakivaliokunta: Saamelaisten oikeudet turvattava Tenolla paremmin

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan kaikille saamelaisille asuinpaikasta riippumatta olisi pitänyt turvata oikeus kalastaa Tenolla hallituksen ehdotusta laajemmin.

saamelaiset
Tenojoen lohipato
Tenojoen lohipatoJarmo Honkanen / Yle

Perustuslakilakivaliokunta on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä, joka koskee kalastusta Tenojoen vesistössä. Valiokunta esittää, että Norjan kanssa neuvoteltu uusi sopimus voidaan hyväksyä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän uuden kalastussäännön. Kokonaisuus sisältää useita rajoituksia kalastusoikeuteen Tenojoella.

Rajauksessa perustuslaillisia ongelmia

Perustuslakivaliokunnan mukaan kalastusta koskeva rajaus estää muualla kuin Tenojokilaaksossa asuvia saamelaisia harjoittamasta kulttuuriaan Tenojoella kuitenkin tavalla, jota ei voida pitää ongelmattomana. Valiokunnan mielestä oikeus kalastaa Tenojoella olisi pitänyt turvata ehdotettua laajemmin saamelaisille asuinpaikasta riippumatta.

Perustuslakivaliokunta vaatiikin maa-ja metsätalousvaliokuntaa selvittämään, miten saamelaisten kalastusoikeuksia voidaan turvata hallituksen ehdotusta paremmin.

Neuvottelu puutteellista

Valiokunnan mukaan Tenojoen kalastussopimusta koskevien neuvotteluiden yhteydessä asiasta ei ole myöskään neuvoteltu asianmukaisesti saamelaisten kannalta. Lisäksi saamelaisten oikeuksien vaikutusarviointi on toteutettu puutteellisesti.

Valiokunta huomauttaa, että saamelaisten oikeuksiin merkittävästi vaikuttavien lakiehdotuksien valmistelussa tulee huolehtia menettelyiden asianmukaisuudesta erityisen hyvin.

Entinen oikeusministeri jätti eriävän mielipiteen

Anna-Maja Henrikssonin (RKP) mukaan sopimus tulisi hyväksyä eduskunnassa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä, jotta se voisi astua voimaan. Samaa mieltä ovat olleet Henrikssonin mukaan myös useat perustuslakiasiantuntijat.

Asiasta äänestettiin perustuslakivaliokunnassa Markus Lohen (kesk.) esityksestä. Vaatimus perustuslain muuttamiseen vaadittavasta kahden kolmasosan enemmistöstä hylättiin valiokunnassa äänin 6-8. Henriksson oli kuitenkin ainoa, joka jätti asiasta erivän mielipiteen.

– On valitettavaa, että valiokunta ei kyennyt yhteiseen näkemykseen tässä tärkeässä asiassa. Eriävä mielipide perustuslakivaliokunnassa on harvinainen asia, mutta minä koen päätöksen yksinkertaisesta enemmistöstä olevan niin virheellinen, että halusin perustella näkemystäni julkisesti, Henriksson sanoo.

Lisätty Henrikssonin kommentti klo 16:02.

Lue seuraavaksi