Tupakka-askit käyvät kaupaksi samaan tahtiin lakimuutoksista huolimatta

Tupakkalain erilaiset tiukennukset ovat vähentäneet tupakoijien määrää dramaattisesti, mutta myyntiin niillä ei kauppojen mukaan ole ollut vaikutusta.

tupakkalaki
Sormi painaa nappia.
Kalle Niskala / Yle

Tupakkalain muutokset eivät kauppojen mukaan ole vaikuttaneet tupakan myyntimääriin.

Myytyjen tupakka-askien määrä on jopa noussut S-ryhmässä ja Lidlissä, mutta se johtuu kauppojen mukaan asiakasmäärien kasvusta. Kesko puolestaan ei halunnut kommentoida tupakan myyntinsä määriä.

– Asiakkaat tottuvat uusiin säädöksiin ajan mukaan. Emme ole huomanneet myynnissä pysyviä muutoksia, jotka voitaisiin selittää esimerkiksi vuoden 2012 esilläpitokiellolla. Silloin myynnissä oli hetkellistä laskua, Lidlin osto-osaston johtaja Thomas Heinrichs kertoo.

Arvioin, että kaikista näistä muutoksista on vuosien aikana tullut meille miljoonien eurojen kustannukset.

Mika Lyytikäinen

S-ryhmän vähittäiskaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen ei ole yllättynyt siitä, että tupakan myynti on pysynyt samana tupakkalain muutoksista huolimatta.

– Meillä on näkemys, että rajoituksilla ei saada tupakkalakiin kirjattua tavoitetta tupakan käytön lopettamisesta voimaan. Välillä tulee mieleen, että mennäänkö näissä rajoituksissa välillä liiallisuuksiin. Uskomme, että yleinen asenneilmapiiri vaikuttaa kulutukseen enemmän kuin sääntely.

Muutokset vaikuttavat kauppojen arkeen

Keskon mukaan esimerkiksi K-ruokakaupoissa tupakkalain tuomat muutokset ovat olleet hyvin kauppakohtaisia.

Esilläpitokielto siirsi myyntiä pienempiin myymälöihin ja liikenneasemille. Tämän arvioidaan johtuvan siitä, että näissä paikoissa tupakan osto on asiakkaan näkökulmasta muuttunut vähiten.

S-ryhmästä puolestaan kerrotaan, että esilläpitokielto vaikutti merkittävästi kaupan toimintaan. Vähittäiskaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen sanoo, että muutoksen vuoksi on hankittu uusia myymäläkalusteita ja koulutettu henkilökuntaa uudestaan.

– Arvioin, että kaikista näistä muutoksista on vuosien aikana tullut meille miljoonien eurojen kustannukset.

Tupakoijien määrä vähentynyt huomattavasti

Sen sijaan tupakoijien määrä on vähentynyt merkittävästi. Esimerkiksi 1950-luvulla miehistä tupakoi lähes 80 prosenttia, kun tällä hetkellä 16 prosenttia miehistä sauhuttelee.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2015 tupakkatilaston mukaan myös nuorten päivittäinen tupakointi on vähentynyt.

Haittojen ehkäisyn yksikön päällikkö Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että tupakan myyntimäärä ei vähene samassa tahdissa tupakoimattomuuden kanssa.

– Ongelma on siinä, että vaikka tupakoijien määrä on vähentynyt, tämänhetkiset tupakoijat polttavat entistä enemmän.

Ilmapiiri vai lakimuutokset?

Vuosien aikana tupakkalaki on muuttunut esimerkiksi siten, että askeihin ovat tulleet vähimmäispakkauskoot sekä teksti- ja kuvavaroitukset. Esilläpitokielto puolestaan vei askit pois näkyvistä. Tämän tarkoituksena oli varsinkin se, että nuoret eivät aloittaisi tupakointia.

Kun lakimuutosten vaikutuksia arvioidaan, tutkimuksen kohteena eivät ole tupakan myyntiluvut vaan tupakoitsijoiden määrät. Esimerkiksi alkoholinkulutusta lasketaan kokonaiskulutuksen mukaan eikä siten, kuinka moni käyttää alkoholia. Tupakkayhtiöt eivät kuitenkaan luovuta myyntimääriä samoin kuin alkoholiyhtiö Alko Oy.

Lakimuutoksia seurataan myös siltä kantilta, kuinka ne vaikuttavat nuorten tupakointiin ja tupakoinnista johtuviin sairauksiin. Kari Paason mukaan tupakoitsijoiden määrä on vähentynyt joka kerta, kun tupakkalakia on tiukennettu. Muutokset näkyvät tilastoissa varsin nopeasti.

Paaso uskoo, että yleisen ilmapiirin kiristymisen lisäksi myös lainsäädännöllä on ollut merkitystä tupakoijien vähentymiseen. Esimerkiksi tupakoinnin kieltäminen työpaikoilla ja ravintoloissa on muuttanut tupakointia.

Lain vaikutusten arviointia helpottaa se, että tupakointia seurataan yleisesti joka vuosi. Haittojen ehkäisyn yksikön päällikkö Kari Paaso kuitenkin sanoo, että tutkimuksia on tulevaisuudessa yhä hankalampi tehdä resurssien vähentymisen vuoksi.

– Tupakkalakiin tehdyillä muutoksilla on aina ollut selvä myönteinen vaikutus. Meidän ei välttämättä tarvitse tietää jokaisen niksahduksen suoraa vaikutusta, sillä tupakkapolitiikka on kokonaisvaltaista. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.