Kiista Pikisaaren saastuneen maan puhdistamisesta saamassa sopuratkaisun

Lappeenranta

Lappeenrannan Energia on valmis sopimaan kiistan Lappeenrannan Pikisaaren maan puhdistamisesta metsäyhtiö UPM-Kymmenen kanssa. Energia-konserniin kuuluva Lappeenrannan Energiaverkot esittää kaupunginhallitukselle, että maaoikeuden taannoisesta tuomiosta ei valiteta vaan asiasta sovitaan UPM:n kanssa.

Energiaverkot maksaisi UPM:lle maaperän pilaantumiseen liittyvästä haitasta ja vahingosta 140 000 euroa viivästyskorkoineen sekä maaoikeuden määrittämät UPM:n edunvalvontakustannukset ja oikeudenkäyntikulut yhteensä runsaat 42 000 euroa

Osapuolet ovat maaoikeuden linjaamia korvausvastuun perusteita soveltaen päässeet neuvotteluratkaisuun, jonka mukaan asia sovittaisiin sovintosopimuksella.

UPM:n alkuperäinen korvausvaatimusten yhteissumma oli runsaat 500 000 euroa lisättynä lain mukaisella korolla. UPM on kertonut, että se tyytyy maaoikeuden ratkaisuun.

Lappeenrannan kaupunginhallitus käsittelee Energiaverkkojen ehdotusta sopuratkaisusta maanantain kokouksessa.

Kiista sai alkunsa vuonna 2011, kun Energiaverkot teki UPM:n omistamalla alueella verkonrakennustöitä. UPM:n mukaan töiden yhteydessä maanpinnalle nousi ja levisi laajalle alueelle pilaantunutta maata.