Metsäkeskus lisäsi tuhkan lannoitekäyttöä metsissä

Suomen Metsäkeskuksen mukaan suuri osa lämpölaitosten tuottamasta puuvaltaisesta tuhkasta päätyy edelleen kaatopaikoille tai täytemaaksi.

metsäkeskukset
Juva, lannoitus, tuhka, tuhkalannoite, helikopteri, UPM
Juho Liukkonen / Yle

Suomen Metsäkeskuksen mielestä puuperäinen tuhka metsien lannoitteena vauhdittaisi kasvua ravinneköyhässä metsämaassa.

Suomen metsäkeskuksen metsänhoidon johtavan asiantuntijan Markku Remeksen mukaan yllättävän iso osa tuhkasta päätyy kaatopaikalle, meluvalleihin tai läjitetuotteeksi.

– Hyötykäyttö on aika vähänen, vaikka sillä saataisiin valtavat kasvut metsissä – keskimäärin kolmisen kiintokuutiometriä.

Remes arvioi, että yhdellä tuhkan lannoituskerralla saa kasvunlisää kahdeksi, jopa kolmeksi vuosikymmeneksi.

Metsäkeskus on arvioinut, että hyvälaatuista tuhkaa tulee lämpölaitoksista 200 000 tonnia vuodessa, ja määrä lisääntyy tulevaisuudessa.

Remeksen mielestä tuhkan hyödyntäminen lannoitteena tukisi myös kiertotaloutta.