Lappeenrannan Energia ja UPM sopivat maanpuhdistusriitansa

Sovintosopimuksen mukaan osapuolet tyytyvät maaoikeuden päätökseen.

Etelä-Karjala

Lappeenrannan Energia sopii kiistansa maan puhdistamisesta metsäyhtiö UPM-Kymmenen kanssa. Kiistanalainen maa-alue sijaitsee Lappeenrannan Pikisaaressa.

Maaoikeuden määräämän korvauksen UPM:lle maksaa Energia-konserniin kuuluva Lappeenrannan Energiaverkot Oy. Kertakorvaus haitasta ja vahingosta on 140 000 euroa korkoineen. Lisäksi tulevat noin 42 000 euron oikeudenkäyntikulut.

UPM-Kymmenen alkuperäinen korvausvaatimus oli yli 500 000 euroa.

UPM on jo aiemmin ilmoittanut tyytyvänsä maaoikeuden päätökseen.