Tavoitteena miljoona työttömien haastattelua – Vauhti näkyy jo työllistymisessä, sanoo TE-toimiston johtaja

Työttömyystilastot kaunistuvat, mutta onko se haastattelujen ansiota?

työttömyys
Työnhakija TE-toimistossa.
Anni Reenpää / Lehtikuva

Tämän vuoden alusta lähtien TE-toimistot velvoitettiin haastattelemaan jokainen työtön kolmen kuukauden välein. Se tekee jopa miljoona haastattelua vuoden aikana. Aiemmin haastattelut olivat harkinnanvaraisia.

Haastattelujen tavoitteena on laatia jokaiselle työttömälle ajantasainen työllistymissuunnitelma. Etukäteen tätä pidettiin mahdottomana. Työvoimatoimistot ovat päässeet kuitenkin urakassa vauhtiin, osin siksi, että niihin on palkattu 10 miljoonalla eurolla lisää työvoimaa ja lisätty 5 miljoonaa haastattelujen tukipalveluihin. Lisäksi digitalisointiin on varattu 2 miljoonaa.

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen arvioi, että haastattelujen määrä voi vakiintua Uudellamaalla jopa 20 000:een kuukaudessa, kun viime vuonna se oli kolmisentuhatta. Uudenmaan TE-toimiston alueella on vajaat 90 000 työtöntä työnhakijaa.

Vuoden lopussa pitäisi siis olla tilanne, että kaikki on haastateltu määräajassa useaan kertaan. Ukkonen on optimisti.

– Kun saimme lisävoimaa 60 asiantuntijaa, niin aika hyvin me tämä tullaan saavuttamaan.

Myös muualla maassa työllistämissuunnitelmien tekeminen on edennyt. Kovinta kiirettä on pidetty Etelä-Pohjanmaalla, missä yli puolella työttömistä työnhakijoista on työllistymissuunnitelma. Koko maassa työttömien määräaikaishaastattelut ovat kunnossa 40 prosentilla kaikista työttömistä. Joulukuussa vastaava luku oli 17,5 prosenttia.

Työttömien työllistämissuunnitelmat, graafi
Yle Uutisgrafiikka

Haastattelu vaatii paneutumista

Haastattelut voidaan tehdä puhelimitse, verkossa tai kasvotusten. Ensimmäinen pitäisi tehdä kahden viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta.

Julkisuudessa haastatteluja on arvosteltu tehottomiksi ja byrokraattisiksi. Samaa keinoa käytetään kuitenkin muuallakin kuin TE-toimistoissa, usein hyvin tuloksin.

Yksi näistä paikoista on Helsingin päivätoimintakeskus Symppis, missä haastattelun ja ohjauksen avulla pyritään auttamaan nimenomaan vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä. Keskus ottaa TE-toimistosta työttömiä työkokeiluun ja etsii samalla näille uutta suuntaa. Tavoitteena on joko opiskelu- tai työpaikka.

– Pyrimme säännöllisesti haastattelemaan ja käymään keskustelua: ovatko omat ajatukset vahvistuneet sinne kouluun päin, vai onko vielä tarvetta miettiä, kuvailee sosiaaliohjaaja Merja Sillman.

Sillman korostaa, että varsinkin vaikeimmin työllistyvien, kuten maahanmuuttajien, kohdalla pelkästä puhelinhaastattelusta ei välttämättä ole hyötyä. Säännöllisiä tapaamisia hän pitää tärkeinä.

– Erittäin tärkeää täällä meillä, mutta varmaan myös siellä TE-toimistossa.

Symppiksestä työkokeilupaikan saanut Willian Mogdam on samaa mieltä.

– Kyllä siitä on ollut apua koko ajan. Haluan jatkaa samaan malliin, jos tulevaisuudessa saan oikea työnpaikan.

Haastattelut eivät lopu koskaan

Työministeriö antaa ensimmäiset arvionsa haastattelujen tuloksista myöhemmin keväällä. Silloin pitäisi viimeistään selvitä, onko niistä ollut työttömille todellista hyötyä. Uudenmaan TE-keskuksen johtaja Jarmo Ukkonen uskoo parin kuukauden jälkeen, että haastatteluista on apua.

– Ehdottomasti on hyötyä. Siinä sovitaan toimista tulevaisuutta kohti, ja se näkyy jo kasvavina lukuina.

Ukkosen mukaan erilaiset työllistämistoimet ovat kasvaneet runsaasti alkuvuoden aikana. Muun muassa palkkatuen määrä on noussut noin kolmanneksella. Hän uskoo myös, että haastattelu auttaa oikean palkkatyön löytämisessä.

– Tammikuussa työnhakujen päättyminen on kaksinkertaistunut. Suurin syy on työn löytyminen.

Työttömien määrä, graafi
Yle Uutisgrafiikka

TE-toimistojen kehittämiskeskuksen vielä epävirallisen tilaston mukaan työttömiä oli helmikuun lopulla koko maassa vajaat 330 000, mikä on lähes 30 000 vähemmän kuin tammikuun alussa. Ahvenanmaata lukuun ottamatta laskua on kaikissa maakunnissa.

Kolmen kuukauden välein tehtävät haastattelut ovat iso haaste, sillä jo tehtyjen tilalle tulee jatkuvasti uusia. Työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämiskeskuksessa on laskettu, että helmikuun lopussa oli lähes 200 000 työtöntä, joilla suunnitelma ei ollut ajan tasalla.

Yle kysyi työttömiltä, minkälaisia kokemuksia heillä on yhteydenpidosta ja haastattelutilanteista. Vastaajista vain joka kymmenes piti haastatteluja hyödyllisinä.