"Putin-rekisterijutun" viimeinenkin syyte nurin hovissa

Oikeuden mukaan syytetty virkamies ei saanut tietoonsa mitään sellaista Epriin liittyvää puutetta, joka olisi edellyttänyt toimia.

hovioikeudet
Helsingin hovioikeus.
Helsingin hovioikeus ei muuta käräjäoikeuden Putin-rekisterijutun tuomiota.Derrick Frilund / Yle

Helsingin hovioikeus ei muuta käräjäoikeuden Putin-rekisterijutun tuomiota.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet vuosi sitten. Kolmea poliisipäällystöön kuuluvaa henkilöä syytettiin salaisen epäiltyjen rekisterin (Epri) sisällön valvomisen laiminlyömisestä. Syytetyt kiistivät rikokset.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske haki muutosta käräjäoikeuden tuomioon yhden syytetyn osalta.

Hovioikeudessa syytettynä oli enää Poliisihallituksen rekisterinpitopäällikkönä toiminut virkamies. Häntä syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kalske katsoi tuolloin, että on tärkeää saada ylioikeuden ratkaisu rekisterinpitäjän vastuun sisällöstä ja ulottuvuudesta.

Hovioikeuden mukaan virkamies ei ollut syyllistynyt rikokseen. Hovioikeus katsoi, että rekisterinpitopäällikkö ei saanut tietoonsa mitään sellaista Epriin liittyvää puutetta tai muuta epäkohtaa, joka olisi edellyttänyt häneltä toimenpiteitä.

Kun virkamies otti tehtävänsä vastaan, rekisterinpitäjän tehtäviä delegoinut sääntely ei ollut vielä voimassa ja rekisterinpitopäällikön Epriin liittyvä tehtävä oli lähinnä tietosuojavaltuutetun yhteydenottoihin vastaaminen.

Myöhemmin voimaan tulleessa sääntelyssä on vasta määritelty rekisterinpitopäällikön tehtäviä. Hovioikeuden mukaan sääntely oli osin epätäsmällistä ja osin myös päällekkäistä muun muassa suhteessa laillisuusvalvontaan poliisihallinnossa.

Poliisin salaisesta epäiltyjen rekisteristä nousi kohu keväällä 2013. MTV:n uutiset paljasti, että rekisteristä löytyy myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin nimi. Putinin nimi poistettiin rekisteristä, kun tieto merkinnästä tuli julkisuuteen. Syytä sille, kuinka Putinin nimi päätyi rekisteriin ei ole kerrottu.