Hyppää sisältöön

Kuurojen liitto on julkistanut vaaliteesinsä kuntavaaleihin

Kuurojen Liitto korostaa viittomakielisten palveluiden ja tiedonsaannin merkitystä kunnissa myös sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet maakuntien vastuulle.

Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen seisoo ja hymyilee Valkean talon aulassa.

Kuurojen Liitto valmistautuu tuleviin kuntavaaleihin kymmenellä vaaliteesillä (siirryt toiseen palveluun), joissa se korostaa kuntien viittomakielisten omankielisiä palveluja ja tiedon saavutettavuutta.

Tämänkertaisten kuntavaalien kannalta suuri muutos on se, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta maakunnille parin vuoden kuluttua, kesken vaalikauden. Kunnille jää silti runsaasti huolehdittavaa.

– Käytännössä kunnille jää opetustoimi ja lukuisia muita palveluja. Minusta yhdistysten ja liiton pitäisi arvioida uudelleen, mitä kuntien vastuun muutoksesta seuraa. Sen takia kuntavaaliteeseissä kehotan yhdistyksiä arvioimaan asian kuntien kanssa yhdessä. Sote on erikseen, mutta kunnille jäävät palvelut arvioitaisiin yhdessä. YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisten ihmisten tulee osallistua heitä koskevien asioiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Siten saamme palvelua. Jos jää syrjään, siitä seuraa vaikeuksia, Jokinen kertoo.

Kuntien ja kuurojen yhdistysten yhteistyö keskeistä

Liitossa kuuroja rohkaistaan asettumaan ehdolle ja äänestämään sekä vaikuttamaan myös muutoin kuntiensa asioihin.

– Ilman muuta kannattaa äänestää, koska monet asiat jäävät kuntien vastuulle. Kehotan lämpimästi osallistumaan vaikka asettumalla kuntavaaliehdokkaaksi tai erilaisten vaikuttamistehtävien, kuten vammaisneuvoston kautta, Jokinen sanoo.

Liitto kannustaa kuntia kuntia arvioimaan palvelunsa yhdessä viittomakielisten kanssa ja peräänkuuluttaa saavutettavuustakuuta.

– Perusidea on, että kunnissa arvioitaisiin viittomakielisten kanssa tiedonsaantia, kasvatusta, koulutusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Ovatko ne saavutettavia eli saatavissa viittomakielellä ja saako palveluista kunnolla tietoa. Kun nämä asiat olisi arvioitu yhdessä viittomakielisten kanssa, voitaisiin antaa saavuttevuustakuu, jonka toteutumista voitaisiin myöhemmin arvioida, selittää asiaa Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen.

- Vaaliteeseissä suosittelemme, että kunnat ja yhdistykset tekisivät yhteistyötä. Samoin kuntien tulisi turvata yhdistykset antamalla toimintaresursseja ja mm. vapaa-ajan palveluja järjestämiseen järkevällä yhdistysten ja kuntien yhteistyöllä.

Jokinen korostaa kuntien ja yhdistysten yhteistyötä mm. vapaa-ajan palveluiden järjestämisesssä. Hänen mukaansa olisi tärkeää, että kunnat ottaisivat tuekseen yhdistysten hyvät toimintatavat ja antaisivat niille riittävästi resursseja mm. vapaa-ajan palveluiden järjestämisessä.

.
.