Sodankylään suunnitteilla iso kaivos natura-alueen alle

Kaivosyhtiö Anglo American selvittää maanalaisen kaivoksen kannattavuutta Sodankylän Sakatissa.

kaivokset
Kairauskone Viiankiaavan Natura-alueella 15.12.2016
Kairauskone Viiankiaavan Natura-alueella 15.12.2016Jarmo Honkanen / Yle

Anglo American on aloittanut Sakatin kaivoshankkeen kannattavuuden esiselvityksen viime vuoden lopulla. Yhtiö on valinnut esiselvityksessä tutkittavaksi hankevaihtoehdoksi maanalaisen kaivoksen, joka toteutettaisiin täyttölouhinta- sekä poraus ja räjäytyslouhinta -menetelmillä.

Yhtiö selvittää erityisesti kaivoksen sisäänkäynti- ja louhintavaihtoehtoja, malmin rikastusvaihtoehtoja sekä parhaita sijoituspaikkoja kaivoksen infrastruktuurille ja rikastehiekan varastointialueelle.

Kannattavuuden esiselvityksen lisäksi on käynnissä myös kaivoshankkeen ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit. Yhtiön tavoitteena on huomioida sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet mahdollisimman kattavasti.

Sakatin malmiesiintymä sijaitsee Viiankiaava-suon alla. Suo on soidensuojeluohjelman suojelema ja osa Natura 2000 -verkostoa. Sodankylässä sijaitseva Sakatin hanke sisältää kuparia, nikkeliä, platinaa, palladiumia ja kultaa. Sakatin malmiesiintymä on yhtiön mukaan yksi merkittävimmistä sulfidisten Cu-Ni-PGE malmien löydöistä Suomessa ja Euroopassa yli sukupolveen.