Keminmaa siirtää sähkölinjoja teiden varsille – jakeluvarmuus parantuu monin tavoin

Tien vieressä oleva sähkölinja on helposti saavutettavissa ja linja on paremmin myös puilta suojassa.

Keskellä metsää kulkevan sähkölinjan päälle kaatuu usein puita. Kuva: Yle

KEMINMAA Keminmaa parantaa sähkönsiirtovarmuutta siirtämällä keskijännitelinjoja eli 20kV:n linjoja teiden varsille. Esimerkiksi Länsikoskella ja Sompujärvellä etäällä tiestä sijaitsevia ja hankalasti huolettavia linjoja korvataan uusilla linjoilla.

– Näitä töitä on jo tehty Sompujärvellä. Siellä on siirretty 18 kilometriä linjaa läpipääsemättömästä metsästä tien varteen. Länsikoskella puuston raivaaminen tien varresta alkaa maalis-huhtikuussa ja noin kolmen kilometrin linja rakennetaan kesällä, kertoo Keminmaan Energian verkostosuunnittelija Pasi Tainio.

Tien läheisyys parantaa jakeluvarmuutta monella tavalla. Esimerkiksi tammikuussa 2015 Länsikosken kohdalla keskijännitelinjan toiminnassa oli pitkiä taukoja, kun tykkylumen kuormittamat puut kaatuivat linjan päälle. Tällöin vikapaikan löytäminen ja työkoneella paikalle pääseminen vei aikaa.

– Tulevaisuudessa tien vieressä oleva linja on helposti saavutettavissa ja koko johto-osuus nähdään suoraan autosta. Korjausajat lyhenevät huomattavasti ja työmaalle päästään koneille helpommin. Vika ei tule myöskään yllätyksenä, kun linja on aina ohi ajettaessa nähtävillä, Tainio kertoo.

Vaihtoehtona maakaapeli

Toinen mahdollisuus olisi käyttää maakaapelia. Keminmaassa sitä käytetään vain taajamissa.

– Olemme laskeneet, että sama toimitusvarmuuden taso saavutetaan siirtämällä ilmajohdot teiden varsille. Rakentamisessa käytetään päällystettyä ilmajohtoa, mikä lisää johdon sääkestävyyttä.

Länsikoskella kolme kilometriä uutta linjaa maksaa 117 000 euroa. Korvattava linjaosuus on rakennettu 1960-luvun lopulla eli se on käyttöikänsä lopussa.