Suomen ja Ruotsin lohenpyyntiin vihdoin sama alkamisaika – Tornionjoen merialueen pyyntiä ollaan yhdenmukaistamassa

Käytännössä yhdenmukaistaminen tarkoittaisi sitä, että suomalaiset pääsisivät aloittamaan lohen rysäpyynnin samaan aikaan ruotsalaisten kanssa.

lohen kalastus
Kalastajat lohirysällä.
Ammattikalastaja lohirysää kokemassa.Riikka Rautiainen / Yle

Tornionjoelle ehdotetaan muutoksia ensi kesän lohenkalastukseen. Jos maa- ja metsätalousministeriön ehdotus (siirryt toiseen palveluun) menee läpi, alkaa lohen rysäpyynti Tornionjoen edustan merialueella suomalaisten kannalta viikon verran nykyistä aikaisemmin.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että suomalaiset pääsisivät lohenpyyntiin samaan aikaan ruotsalaisten kanssa eli 17. päivä kesäkuuta.

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio korostaa omassa lausunnossaan, että ministeriön ehdottamilla muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia kalakantoihin ja kalastukseen Tornionjoella. Komissio toimittaa lohenkalastuksen säätelystä vielä erillisen lausunnon ministeriöön.

Meritaimenen täysrauhoitus jatkuisi

Tällä hetkellä näyttää siltä, että uhanalaisen meritaimen suojelu jatkuisi Tornionjoella lähes edellisvuosien tapaan. Näin ollen Tornionjoen kalastusalue ei olisi saamassa läpi vaatimustaan, jonka mukaan meritaimenen rauhoitus pitäisi purkaa tai ulottaa vastaavasti koko merialueelle.

Meritaimenet on pitänyt vapauttaa Tornionjoella pyydyksestä takaisin veteen elävänä tai kuolleena vuodesta 2013 lähtien. Maa- ja metsätalousministeriö on kuitenkin ehdottanut, että vapautuspakko poistettaisiin Kilpisjärveltä, koska meritaimenta ei esiinny järvessä.

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio tukee meritaimenen täysrauhoituksen jatkamista. Tukea saa myös ministeriön ehdotus lohen lippouksen sallimisesta koko kesäkuun ajan.

– Määrällisesti perinteinen lippokalastus on vähäistä Tornionjoen ja merialueen kokonaiskalastuksen määrään nähden, mutta sillä on paikallista kulttuurista merkitystä, se toteaa lausunnossaan.

Kalastajakohtainen kiintiö saa kannatusta

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa myös kalastajakohtaisen lohikiintiön asettamista rajajoelle. Tähän suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on ottanut myönteisen kannan.

– Suomen ja Ruotsin on syytä neuvotella mahdollisuudesta kausikohtaisten lohikiintiöiden asettamisesta kaikille Tornionjoen kalastussäännön soveltamisalueen kalastajaryhmille ja velvoite saalisraportointiin, toteaa komissio omassa vastauksessaan.

Lohirysä kuivalla maalla.
Lohirysä ammattikalastajien tukikohdassa. Riikka Rautiainen/ Yle

Komissio painottaa varovaisuutta

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio kantaa huolta myös Tornionjoen kalakuolemista, joiden perimmäinen syy on edelleen epäselvä.

Komissio katsoo, että niin sanotun varovaisuusperiaatteen tulisi ohjata Suomen ja Ruotsin valtioiden päätöksentekoa myös tulevalle kalastuskaudelle.

– Tautitilanne tulee ottaa vakavasti ja sitä on seurattava, toteaa komissio.

Komission mukaan meritaimen on edelleen äärimmäisen uhanalainen, vaellussiiat ovat vähentyneet, niiden koko on pienentynyt ja siian vaellus jokeen on myöhentynyt.

– Lohikanta on viime vuosina voimakkaasti vahvistunut, mutta samalla lohen ja muiden kalalajien lisääntynyt tautikuolleisuus joki- ja merialueella on jatkunut kolmen vuoden ajan, muistuttaa komissio.