Kouvola sai luvan akuuttipäivystykselle – päivystäjänä aina vähintään yksi lääkäri

Kouvola sai poikkeusluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä akuuttilääketieteen päivystykselle.

Kouvola
Pohjois-Kymen sairaalan päivystys
Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton takia Pohjois-Kymen sairaalassa Kouvolassa ja keskussairaalassa Kotkassa on heti vuoden vaihduttua hyvä varautua venyneisiin odotusaikoihin. Juha Korhonen / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Kouvolalle poikkeusluvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen. Poikkeuslupa on voimassa 7 vuotta, vuoden 2018 alusta vuoden 2024 loppuun saakka.

Kouvolan akuuttilääketieteen päivystyksessä työskentelisi aina vähintään yksi akuuttilääketieteen erikoislääkäri tai riittävästi akuuttilääketieteeseen perehtynyt lääkäri. Muut toimintaan osallistuvat lääkärit olisivat yleislääkäreitä, jotka olisivat riittävän perehtyneitä päivystystoimintaan. Samanaikasesti lääkäreitä olisi paikalla yhdestä neljään. He saisivat tarvittaessa erikoisalojen konsultaatiota. Pohjois-Kymen sairaalassa on käytettävissä myös riittävät kuvantamis- ja laboratoriopalvelut.

Kouvolassa on yli 86 000 asukasta ja vuorokauden aikana on paljon päivystystä vaativia tapahtumia. Nykyiseen yhteispäivystykseen Pohjois-Kymen sairaalassa on tullut päivässä noin 20 ambulanssikuljetusta. Potilaskäyntejä on ollut keskimäärin 120 vuorokaudessa. Päivystyksen toiminnassa korostuu ikääntyville ihmisille tyypilliset oireyhtymät, joiden tutkimisessa ja hoidossa tarvitaan säännönmukaisesti geriatrian ja sisätautien erikoisalan osaamista. Ympärivuokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämistä puoltaa muun muassa palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet. Väestön tarvitsemia palveluita ei voida riittävästi turvata pelkällä ensihoidolla.

Alkuvaiheessa akuuttilääketieteen päivystys toimisi Pohjois-Kymen sairaalassa, ennen kuin uusi Ratamo-sairaalakeskus valmistuu. Sairaanhoitopiiri Carealle sosiaali- ja terveysministeriö antoi tiistaina luvan rakentaa Ratamo-keskuksen Kouvolaan ja uuden lisäosan Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan. Myös keskussairaalan nykyisiä tiloja remontoidaan.