Järkälemäinen sote- ja maakuntalakiuudistus eteni eduskuntaan

Hallitus on tänään antanut esityksensä suurimmasta osasta sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä laeista.

sosiaali- ja terveyspalvelut
SoTe-uudistusteksti grafiikkana
Yle Uutisgrafiikka

Hallitus on tänään lyönyt lukkoon esityksensä keskeisistä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvästä lakiesityksestä sekä uudistuksesta lukuisiin muihin lakeihin aiheutuvista muutoksista.

Viime keväänä luonnostelltuun lakipakettiin kuuluvat muun muassa lait Suomen jakamisesta 18:aan itsehallinnolliseen maakuntaan eli itsehallintoalueeseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltolaki, jolla sote-palvelut siirretään kunnilta perustettavien maakuntien järjestettäviksi.

Palveluiden valinnanvapauteen liittyvät asiat eivät sisälly nyt hyväksyttyihin esityksiin. Myös osa maakuntauudistukseen ja uudistusten rahoitukseen liittyvästä lainsäädännöstä on edelleen valmistelussa.

Maakuntia on tarkoitus alkaa perustaa ensi heinäkuun alusta alkaen. Varsinaisen toimintansa ne aloittaisivat vaiheittain ensi vuoden maaliskuusta alkaen. Maakunnat perustetaan pääosin nykyisen maakuntajaon mukaan. Rahoituksensa maakunnat saavat valtiolta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen on tarkoitus siirtyä kunnilta maakunnille vuoden 2019 alusta.