Finanssialan Keskusliitto: Vihreää valoa positiiviselle luottorekisterille

Positiiviseen luottotietorekisteriin kerätään tietoja velallisten jo olemassa olevista luotoista.

Finanssialan keskusliitto
50 euron seteli.
Henrietta Hassinen / Yle

Finanssiala suhtautuu myönteisesti Suomeen mahdollisesti perustettavaan positiiviseen luottotietorekisteriin.

Puheenjohtaja Ari Kaperin mukaan Finanssialan Keskusliittto haluaa olla mukana ehkäisemässä ihmisten joutumista velkakierteeseen niiltä osin kuin riskejä voidaan ennakoida.

– Olemassa olevia luottoja koskevien tietojen tarkistamisella pankki tai muu vastuullinen luotonantaja voi saada asiakkaan maksukyvystä entistä luotettavamman kuvan, erityisesti uusien asiakkaiden osalta. Positiivinen luottorekisteri on tässä suhteessa hyvä väline. Siitä hyötyvät myös asiakkaat, Kaperi sanoo tiedotteessa.

Finanssiala on aiemmin suhtautunut varauksellisesti positiiviseen luottotietorekisteriin, koska on ollut epäselvää, miten rekisterin hyödyt ja kustannukset jakautuisivat.

Nytkin ala edellyttää, että järjestelmästä tehdään kustannustehokas ja vain rajattuun käyttötarkoitukseen tarkoitettu työkalu.

Toimiakseen rekisterin tietosisällön on oltava kattava ja riittävän ajantasainen. Rekisterin ylläpitäjän pitää lisäksi olla viranomainen, esimerkiksi Suomen Pankki.

Positiivisella luottotietorekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, johon kerätään tietoja velallisten jo olemassa olevista luotoista. Suurimmassa osassa EU-maista positiivinen luottotietorekisteri on jo käytössä.