Työttömälle oikeus 600 euron tuloon, leikkauksia työttömyyskorvauksiin ja päivähoitomaksuihin – näistä VM:n työryhmä haluaa tarkempia selvityksiä

Valtiovarainministeriön työryhmä laskee, että työ alkaisi kiinnostaa tuhansia, jos asumistukea muutetaan, työttömyysturvaa kiristetään ja päivähoitomaksuja alennetaan.

Kotimaa
Työnhakija TE-toimistossa.
Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kannustinloukkujen purkaminen on yksi hallituksen keinoista nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä. Valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmä jätti perjantaina selvityksen, jossa listataan mahdollisia keinoja työllisyyden kohentamiseksi tuhansilla.

Kannustinloukulla tarkoitetaan tilannetta, jossa työn vastaanottaminen ei mainittavasti paranna käytettävissä olevia tuloja.

Valtiovarainministeriön työryhmän mukaan jatkoselvitykseen kannattaisi laittaa asumisen tuet, työssä käyvien perheellisten tuet ja työttömyysturva.

Sen sijaan työryhmä ei nostaisi uuteen tarkasteluun ansiotulojen verotusta, palkkatukea ja verokiilan alentamista, arvonlisäverotusta ja vuokrasääntelyä.

Alueelliseen liikkuvuuteen liittyvistä toimenpiteistä työryhmä ei tehnyt uusia avauksia vaan suosittaa keskittymistä asuntomarkkinoiden toimivuuden korjaamiseen.

Työtön voisi ansaita 600 euroa

Työtön voi nykyisin ansaita 300 euroa ilman, että se pienentää työttömyysturvaa. Työryhmä on käynyt läpi mallin, jossa suojaosa korotettaisiin 600 euroon ja samanaikaisesti alennettaisiin työttömyysturvan perusosaa 50 centillä päivässä. Arvion mukaan tämä lisäisi osa-aikatyöllisten määrää noin 3500:lla.

Työryhmän mukaan muutos kannattaisi tehdä määräaikaisena tai se voitaisiin rajata vain työmarkkinatukea saaviin.

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatus rahoitetaan Suomessa osin asiakasmaksuin ja osin verovaroin. Varhaiskasvatuksen maksut vaikuttavat siten työllistymisen kustannuksiin sekä työttömillä että kotihoidon tuella olevilla. Erityisesti useamman lapsen perheissä vaikutus voi olla merkittävä.

Työryhmä näkee, että kannustavuutta voitaisiin parantaa alentamalla varhaiskasvatuksen maksuja. Laskelman mukaan varhaiskasvatusmaksujen alentamisella on verotuksen lapsivähennystä edullisempi vaikutus työllisyyteen.

Parhaan hyötysuhteen malli eli maksuprosentin alentaminen 2 ja 3 hengen perheillä n. 8%:iin vähentäisi maksutuloja 6 miljoonalla eurolla ja laskelmien mukaan toisi noin 600 työllistä lisää.

Toisen lapsen maksun alentaminen 50 prosenttiin ensimmäisen lapsen maksusta alentaisi maksutuloja noin 42 miljoonalla eurolla vuosittain, ja parantaisi työllisyyttä noin 2 300 henkilöllä.

Asumistuki

Työryhmä ei ottaisi harkintaan vuokrasääntelyä, jota julkisuudessa on kannattanut muun muassa asuntoministeri Kimmo Tiilikainen.

Sen sijaan asumistuen muutoksissa nähdään mahdollisuuksia. Esimerkiksi yleisen asumistukeen luettavien menojen alentaminen 20 prosentilla vähentäisi asumistuen menoja noin 110 miljoonalla eurolla, ja vastaavasti kasvattaisi toimeentulotukimenoja noin 65 miljoonalla eurolla. Nettosäästö olisi siis 45 miljoonaa. Toimenpiteen arvioidaan kasvattavan työllisyyttä noin 2 300:lla.

Ohjelma tulee pohjustamaan hallituksen puoliväliriihtä huhtikuun lopulla. Silloin tarkastellaan hallitusohjelman toteutumista ja tehdään tarvittaessa uusia päätöksiä.