1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. taloudellinen tila

Ylen kysely: Enemmistö suomalaisista julistaa taantuman päättyneeksi

Suuri osa kansalaisista katsoo Suomen olevan nousukauden kynnyksellä.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan selvä enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että talouden pitkä ahdinko on nyt takana. Toisaalta edelleenkin monet kuluttajat katsovat, ettei taantumaa ole vielä kokonaan selätetty.

Kyselyssä esitettiin väittämä, että taloustaantuma Suomessa on nyt ohi ja olemme uuden nousukauden alussa.

Vastaajista 59 prosenttia oli myönteisiä eli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä. Sen sijaan 38 prosenttia vastaajista oli epäileväisiä eli jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä. Kolme prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. 

Voidaanko pitkään jatkunut taantuma julistaa päättyneeksi tämän tuloksen perusteella?

– No ei yhden tutkimuksen perusteella. Korostan, että tämähän on mielipidetutkimus. Mutta paljon voidaan päätellä siitä, miten kuluttajat kokevat taloustilanteen, Taloustutkimus Oy:n tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen vastaa.

Hän huomauttaa, että talous on paljolti psykologiaa. Yksityinen kulutus ja muu taloudellinen toimeliaisuus heijastelevat ihmisten käsityksiä siitä, mitä kannattaa tehdä.

Kyselyn mukaan varsinkin miehet suhtautuivat toiveikkaasti talouden uuteen nousuun.

Miksi miehet ovat talouskehityksen suhteen optimistisempia kuin naiset?

– Se liittynee miesvaltaisilta teollisuuden aloilta tulleisiin hyviin uutisiin. Teollisuudella on mennyt hieman aiempia vuosia paremmin, Rahkonen pohtii.

Hän viittaa muun muassa Uudenkaupungin autotehtaan, Turun telakan ja Äänekosken biotehtaan kaltaisiin hyviin uutisiin. Toisin sanoen myönteiset talousuutiset ovat jääneet ihmisten mieliin.

Kuinka eri puolueiden kannattajat näkevät talouskehityksen?

Puoluekannan mukaan tarkasteltuna esimerkiksi hallituspuolueista perussuomalaisten kannattajilla on paljon kielteisemmät näkemykset Suomen taloudesta kuin keskustan ja kokoomuksen kannattajilla.

Perussuomalaisista 37 prosenttia uskoo taantuman olevan ohi, mutta keskustalaisista peräti 72 prosenttia ja kokoomuslaisista 71 prosenttia.

– Perussuomalaisissa on edelleen ainesta protestipuolueeksi, kun katsotaan puolueen kannattajien talouskäsityksiä, Rahkonen arvioi.

Ammattiryhmistä johtajat ja toimihenkilöt uskovat vankimmin talouden kääntymiseen nousuun. Mitä paremmin henkilöllä itsellään menee taloudellisesti sitä myönteisemmäksi hän arvioi Suomen talouden kokonaistilanteen.

Tutkimuksen mukaan sitkeä nuorisotyöttömyys näkyy siinä, että nuorilla on muita synkemmät käsitykset taloustilanteesta. Alle 25-vuotiaista vain niukasti yli puolet katsoo taantuman olevan takana, mutta lähes yhtä suuri osa arvioi, että taantuma jatkuu edelleen.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Tutkimuksessa mitattiin myös vastaajien ostovoimaa ja taloudellista tilannetta. Kuluttajien ostovoimaa mitattiin nyt samalla tavalla jo toista kertaa kysymällä vastaajan omaa arviota siitä, miten hänen rahansa riittävät.

Keväällä 2015 tehdyssä täsmälleen samanlaisessa kyselyssä saatiin lähes prosenttiyksikön tarkkuudella samat tulokset kuin nyt. Suomalaisten kuluttajien ostovoima ja oma taloudellinen tilanne eivät ole siis muuttuneet yhtään kahdessa vuodessa.

Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi 1 004 ihmistä 22.–28. helmikuuta. Otos edustaa tilastollisesti Suomen aikuisväestöä. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.