Hyperloopin maankäyttö- ja ympäristövaikutuksia selvitetään Turun ja Helsingin välillä

Salon testiradan osalta toteutetaan yksityiskohtaisempi tekninen selvitys.

Hyperloop-junat
Hyperloopin putkia.
Hyperloop One

Selvitystyö supernopean hyperloop-yhteyden toteuttamismahdollisuuksista jatkuu. Tarkastelukohteina ovat Turun ja Helsingin välinen osuus sekä Salon ja Turun välille mahdollisesti rakennettava testirata.

Kyseessä on periaatetasoinen selvitys. Keskiössä ovat etenkin maankäyttö ja ympäristövaikutukset.

Testiradan osalta toteutetaan myös yksityiskohtaisempi tekninen selvitys, jossa tutkitaan muun muassa radan toteuttamisen edellytyksiä. Selvityksessä huomioidaan muun muassa hankkeeseen vaikuttavat reunaehdot, kaavoitustarpeet, ympäristövaikutusten arvioinnin periaatteet ja tarvittavat luvat.

Selvitystyön tekee suunnittelualan yritys Ramboll. Tilaajana on Salon kaupunki. Hanke saa Tekes-rahoitusta.

Hyperloopissa matkustettaisiin alipaineistetussa putkessä kulkevassa kapselissa. Viime vuonna tehdyssä hankkeen esiselvityksessä tarkasteltiin edellytyksiä Ruotsin ja Suomen väliselle kiinteälle yhteydelle.