Apulaisoikeusasiamies arvostelee poliisia Hanna Mäntylän petosepäilyn tutkinnasta

Syyteoikeus kansanedustaja Hanna Mäntylän petosepäilyssä ehti vanheta, koska Helsingin poliisilaitoksen esitutkintapöytäkirjan valmistuminen viivästyi.

Hanna Mäntylä
Hanna Mäntylä
Kansanedustaja Hanna Mäntylä.Petteri Paalasmaa / AOP

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja arvostelee Helsingin poliisilaitosta torniolaiseen kansanedustaja Hanna Mäntylään liittyvästä tutkinnasta. Lapin poliisilaitos pyysi Helsingistä virka-apua, kun Mäntylää epäiltiin petoksesta toissa vuonna.

Mäntylä toimi petosepäilyn aikaan sosiaali- ja terveysministerinä.

Esitutkinnan aloitus viivästyi osin, koska Helsingin poliisi antoi Mäntylän ja tämän avustajan hoitaa asiaa heidän aikataulunsa mukaisesti. Ensimmäinen 18.8.2015 toimitettavaksi sovittu kuulustelu peruttiin epäillyn avustajan pyynnöstä.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että tiedossa olleen syyteoikeuden vanhenemisvaaran johdosta epäilty olisi tullut kutsua kuulusteluun heti uutena ajankohtana.

Kuulustelu myöhentyi osin myös tutkijan vuosiloman takia.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tutkijan vuosiloma ei ole hyväksyttävä peruste esitutkinnan aiheetonta viivästystä arvioitaessa. Tutkinta olisi tullut järjestää niin, että asiaa hoitaa joku muu tutkijan vuosiloman aikana.

Viivästyksen vuoksi esitutkintapöytäkirja valmistui niin myöhään, että syyteharkintaa ei ehditty tehdä ja syyteoikeus asiassa vanheni.

Epäillystä petoksesta kirjattiin rikosilmoitus Lapin poliisilaitoksella 8.7.2015. Asiasta ilmoitti tuntematon henkilö. Tekoajaksi kirjattiin 30.9.2009 - 3.11.2010. Tämän perusteella epäillyn rikoksen syyteoikeus olisi vanhentunut 3.11.2015.

Kuulustelu toteutui 15.10.2015 ja esitutkintapöytäkirja valmistui 30.10.2015.