Englanti tutuksi jo ennen koulun penkille istumista – Kielten opiskelun aikaistaminen yleistyy Uudellamaalla

Varhentamista perustellaan muun muassa sillä, että lasten kyky oppia vieraita kieliä herkästi heikkenee yhdeksän vuoden iässä.

kielet
Lapset värittävät päiväkodissa
Kielirikasteinen esiopetus voi pitää sisällään muun muassa erilaisia kielikylpyjä tai kielikerhoja.Marianne Mattila / Yle

Opetushallitus on myöntänyt perusopetuksen järjestäjille yli neljä miljoonaa euroa kieltenopetuksen aikaistamiseen (siirryt toiseen palveluun)varhaiskasvatuksesta lähtien. Ainakin kymmenessä kunnassa Uudellamaalla kokeillaan nyt vieraiden kielten opetuksen aloittamista totuttua aikaisemmin.

Avustusta ovat hakeneet muun muassa Sipoo, Inkoo, Espoo, Karkkila ja Vantaa. Osassa kuntia kielikokeilut ovat alkaneet jo viime syksynä, mutta toisissa omaa mallia on vasta alettu kehittelemään.

Esimerkiksi Helsingissä 35 valtuutetun allekirjoittama aloite asiasta on opetuslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan käsiteltävänä tänään tiistaina. Aloitteen mukaan kielirikasteista opetusta halutaan kokeilla esikouluissa jo tämän vuoden aikana.

Kokeiluun palkattaisiin neljä lastentarhanopettajaa, jotka puhuvat äidinkielenään vieraita kieliä. Myllypuron alueella kieli olisi venäjä, Käpylässä espanja, Pihlajistossa ja Latokartanossa ranska sekä Maunulan ja Siltamäen alueilla englanti. Kokeiluun on varattu 150 000 euron määräraha.

Kielirikasteista opetusta tarjotaan vielä hyvin vaihtelevasti

Kielirikasteisessa esiopetuksessa korkeintaan neljäsosa toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollain muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Opetus voi pitää sisällään muun muassa erilaisia kielikylpyjä ja -suihkuja tai kielikerhoja.

Varhentamista perustellaan muun muassa sillä, että lasten kyky oppia vieraita kieliä herkästi heikkenee yhdeksän vuoden iässä, jolloin kielten oppiminen yleensä kouluissa aloitetaan.

Koska mahdollisuutta varhennettuun kielten opiskeluun tarjotaan vielä vaihtelevasti, tietous siitä voi olla heikkoa. Esimerkiksi Vantaan Sanomat uutisoi viime keväänä, että Vantaalla kielirikasteisiin ryhmiin (siirryt toiseen palveluun) ei heti osattu ilmoittautua.

Helsingissä 20 koulua haluaa varhentaa kieltenopetusta

Opetuksen tarjonnassa on myös isoja eroja kuntien sisällä. Esimerkiksi Helsingissä mahdollisuutta aloittaa kielten opiskelu peruskoulussa jo ensimmäiseltä luokalta, tarjotaan vain muutamassa alakoulussa, mikä asettaa lapset alueellisesti eriarvoiseen asemaan.

Jo 20 uutta koulua on kuitenkin ilmoittanut halukkuutensa kielenopetuksen varhentamiseen syksystä 2017 alkaen.

Myös Helsingin opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto ovat hakeneet perusopetuksen järjestäjille suunnattua avustusta kielenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen.