Kymenlaaksossa kuntouttava hoito keskitetään Kouvolaan ja Haminaan – potilaat halutaan sairaalan sängystä kotiin entistä nopeammin

Perusteilla olevan kuntouttavan sairaalan tiloja on suunniteltu Pohjois-Kymen sairaalaan Kuusankoskelle Kouvolaan.

Kuntoutussairaala
Opaste sairaalan pihassa.
Pohjois-Kymen sairaalan päivystysopaste.Sini Ojanperä / Yle

Kymenlaaksossa kuntouttava hoito aiotaan keskittää Kouvolaan ja Haminaan. Jatkossa sairaalakuntoutus tapahtuisi vain Kouvolassa, minne perustettaisiin kuntouttava sairaala, arvioi kuntouttamisen uudistamista valmistelevan työryhmän johtaja Kari Kristeri.

Kuntoutushoitoa tarjoittaisiin Kouvolan lisäksi myös Haminassa Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus Hoikussa. Lopullinen työnjako Kouvolan ja Haminan välillä on vielä tekemättä. Työnjako pitäisi olla valmiina kesään mennessä.

– Näkisin, että kahta ihan samanlaista kuntoutuspistettä ei ole järkevää laittaa maakuntaan. Painopistealueet tulevat olemaan erilaiset Hoikussa ja Poksissa. Maakunnallinen kuntoutustyöryhmä miettii parhaillaan, miten kuntoutus eri toimipisteissä Kymenlaaksossa tulisi tapahtumaan, sanoo projektipäällikkö Kaarina Tilli Kymenlaakson sote-projektista.

Tällä hetkellä kuntouttavaa vuodeosastotoimintaa on Haminan, Karhulan ja Pohjois-Kymen sairaalassa sekä Kymen Hoiva- ja Kuntoutuskeskus Hoikussa Haminassa. Lisäksi kunnat ostavat kuntoutuspalveluja ulkopuolisilta toimijoilta. Sote-uudistuksessa Haminan ja Karhulan sairaaloiden vuodeosastot tulevat lakkaamaan.

"Nykyisillä kiinteistöillä kuntouttava sairaala ei toimi"

Kouvolaan on tarkoitus perustaa 120-paikkainen kuntouttava sairaala. Sairaala hoitaisi etenkin ikääntyneitä ihmisiä. Sote-uudistuksentekemistä koordinoiva projektipäällikkö Kaarina Tilli sanoo, että kuntoutustoiminta on suunniteltu Pohjois-Kymen sairaalaan tiloihin. Kari Kristerin mielestä tilakysymys on monitahoinen.

– Nykyisin Kouvolassa käytössä oleva Pohjois-Kymen sairaala ei kovin hyvin sovellu kuntouttavaksi sairaalaksi. Tavoitteena on, että Kouvolaan rakentuisi Ratamo-keskus, joka toimisi kuntouttavana sairaalana, sanoo Kristeri.

Tiistaina Ratamo-keskukselle näytettin vihreää valoa, kun sosiaali- ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan sen rakentamiselle. Valtakunnallisessa sote-uudistuksessa onkin linjattu, että kuntouttava sairaala tarjoaa palveluita yleislääketieteen, geriatrian, neurologian ja sisätautien sekä fysiatrian erikoisaloilla. Silti esimerkiksi aivohalvauspotilaiden akuuttia kuntoutusta jatkettaisiin edelleen esimerkiksi Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa kuten tähänkin asti.

– Kouvolan kuntouttavassa sairaalassa hoidettaisiin ei-akuutteja potilaita, niitä, jotka tarvitsevat toipumisensa alkuvaiheessa sairaalaolosuhteita. Tällaisia potilaita ovat erilaiset murtumapotilaat kuten lonkkamurtuma- ja aivohalvauspotilaat, sanoo Kari Kristeri.

Valtakunnallisessa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa on myös linjattu, että kuntouttavan sairaalan tavoitteena on keskittyä ihmisten toimintakyvyn parahtamiseen tai palauttamiseen. Se tarkoittaa, että potilaita kuntoutetaan jatkossa entistä enemmän kotona. Tälloin kuntouttava sairaala toimisi tukipalvelun tarjoajana. Valtakunnallisena tavoitteena onkin lyhentää sairaalakuntoutuksen kestoa.

– Jo sairaalajakson aikana annetaan mahdollisimman paljon kuntoutusta. Kaikki kuntoutusta tukevat palvelut kuten apuvälinelainaamo sekä sosiaalihuollon ja kodinhuollon asiointipiste tuodaan sairaalaan, että voidaan kokonaisvaltaisesti tukea ihmisen toimintakyvyn mahdollisimmanhyvää palautumista, sanoo alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, joka toimii valtakunnallisen sote-projektin projektijohtajana.

Haminassa Hoiku haluaa erikoistua

Terveysalan toimijat näyttävät pitävän kuntouttavan sairaalan perustamista Kouvolaan hyvänä ajatuksena. Se mahdollistaisi potilaiden moniammattillisen hoitamisen entistä paremmin. Kuntoutuksessa tarvitaan esimerkiksi fysio-, puhe- ja toimintaterapian osaamista.

– Ajatuksena on erittäin hyvä, että panostetaan sairaalatason hoitoa tarvitsevien potilaiden kuntoutukseen. Nyt tarvitaan enemmän lääketieteellistä hoitoa kuntoutuksen tueksi. Siinä mielessä ajatus kuntouttavasta sairaalasta on hyvä ja kannatettava, sanoo Karhulan sairaalan vastaava ylilääkäri Katri Laitinen.

Myös Haminassa Kymen Hoiva- ja Kuntoutuskeskus Hoikussa uudistus herättää toiveikkuutta, vaikka vielä ei ole tietoa, mitä palveluita kuntoutuskeskuksessa tullaan jatkossa tarjoamaan.

– Huolestunut ei pidä olla. Tosi hienoa, että kuntoutuksesta ollaan kiinnostuneita, Siinä voittavat kaikki kymenlaaksolaiset. Tärkeää on se, että erikoistutaan eli jokaisella kuntoutujaryhmistä löydetään oma paikkansa. Nyt täytyy miettiä, että ketä kuntoutetaan Kymenlaaksossa missäkin paikassa, sanoo Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus Hoikun asiakkuuspäällikkö Mari Westerholm.

Tällä hetkellä Hoikussa on 85 potilaspaikkaa. Hoikussa kuntoutetaan etenkin murtuma- ja aivohalvauspotilaita, mutta myös pitkäaikaistyöttömiä ja sotaveteraaneja.