Helsingin opetusviraston petosvyyhti paisuu – Työntekijöillä ollut käytössään työhön kuulumattomia laitteita

Opetusvirastossa aletaan nyt selvittää sitä, mitä kaikkea matkan varrella on tapahtunut. Myös entistä tietohallintopäällikköä Hannu Suoniemeä aiotaan kuulla.

Helsingin opetusvirasto
Opetusviraston kyltti.
Maja Ottelin / Yle

Opetusvirasto käynnistää jatkotoimet laitehankintojen epäselvyyksien vuoksi.

Opetusviraston selvityksissä ja tietotekniikkalaitteiden inventoinnissa on käynyt ilmi, että joillakin työntekijöillä on ollut käytössään työn tekemiseen liittymättömiä laitteita.

Taustalla on tammikuussa ilmi tullut petosvyyhti, johon opetusvirastosta turvallisuuspäällikkö Hannu Suoniemi liittyy. Asian rikostutkinta on vielä kesken. Suoniemi vapautettiin tutkintavankeudesta helmikuun lopulla. Poliisi epäilee häntä törkeästä petoksesta ja virka-aseman törkeästä väärinkäytöstä.

Nyt opetusvirasto jatkaa tilanteen selvittämistä ja kuulee asianosaisia. Tässä vaiheessa epäselvyydet koskevat kymmentä opetusviraston työntekijää. Mahdollisia seuraamuksia voivat olla työnjohdollinen keskustelu, suullinen huomautus, kirjallinen varoitus tai ääritapauksessa irtisanominen sen jälkeen, kun henkilöä on ensin kuultu.

Entinen tietohallintopäällikkö Hannu Suoniemi siirtyi alunperin keväällä 2016 opetusviraston turvallisuuspäälliköksi. Opetusviraston mukaan on syytä epäillä, että hän on rikkonut vakavalla tavalla palvelussuhteeseensa liittyviä velvoitteita, eikä ole hoitanut tehtäviään asianmukaisesti.

Suoniemi ei ole tällä hetkellä töissä virastossa. Opetusvirasto kuulee turvallisuuspäällikköä ja päättää, millaisiin kurinpitotoimiin hänen kohdallaan ryhdytään.

Tietohallinnan toimivuus varmistetaan

Opetusviraston tietohallintoon palkataan myös lisäapua, jotta viraston ja koulujen toiminta voidaan taata. Opetusviraston turvallisuuspäällikön tehtävä hoidetaan sijaisjärjestelyin ja apua saadaan myös kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksiköstä.

– Varmistamme koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien turvallisuuden tässä haastavassa tilanteessa, sanoo opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen kaupungin tiedotteessa.

Opetusvirastossa tilanne otetaan erittäin vakavasti ja tietotekniikan hankintakäytäntöihin on Pohjolaisen mukaan jo puututtu viraston sisällä.