Ylen kysely: Satakuntaan riittää päteviä opettajia – koulurakennusten kunnostamisessa paljon töitä

Pienten kuntien aineyhdistelmiin ja lyhyisiin sijaisuuksiin ei aina riitä pätevää opettajaa.

Koulutus ja kasvatus
Skuvlla, távval, koulu, taulu
Yle

Koulurakennusten kunto ja avoinna olevien virkojen täyttäminen pätevillä opettajilla tuottavat Satakunnassa kunnille eniten työtä. Tämä käy ilmi Yle Porin tekemästä kyselystä.

Sen sijaan keskustelu kouluverkoista on nyt suurimmalta osin maakunnassa hiljentynyt. Pohdintaa koulujen sopivasta lukumäärästä ei kyselyyn vastanneiden mukaan enää pohdita nykyisten valtuustojen loppukaudella tai kuntavaalien jälkeen. Poikkeuksena on kuitenkin esimerkiksi Nakkila, jossa kolmen alakoulun lakkauttaminen on tulossa valtuuston päätettäväksi vielä tämän kevään aikana.

Sähköpostitse tehtyyn kyselyyn vastasi 13 kuntaa Satakunnan alueelta.

Pitkät sijaisuudet houkuttelevat silpun sijaan

Kyselystä kävi ilmi, että kunnilla ei juurikaan ole vaikeuksia houkutella kouluilleen päteviä opettajia. Paikkoja oli helppo täyttää pätevillä opettajilla varsinkin pitkiin, lukuvuoden mittaisiin työsuhteisiin.

Kyselyn mukaan kunnissa on avoimiin luokanopettajanvirkoihin hyvin hakijoita. Erityisopetuksen avoimiin virkoihin on jokaisessa kunnassa ollut vähemmän hakijoita, mutta pääosin niihinkin on riittänyt päteviä tekijöitä.

Säkylä, Rauma ja Eura ilmoittivat, että niillä on ollut vaikeuksia löytää sopivia erityisopettajia avoinna oleviin virkoihin. Raumalta kerrotaan, että vaativan erityisen tuen luokkien sijaisuuksiin ei opettajia löydy helposti:

Meillä on hyvä tilanne ja virkoihin saadaan pätevät opettajat. Vain vaativan erityisen tuen luokkien opettajien sijaisuuksiin on vaikea saada päteviä sijaisia.

Kyselyn perusteella kunnissa yleinen ongelma ovat pienten kuntien vähätuntiset oppiaineet, jolloin eri oppiaineyhdistelmiä joudutaan yhdistelemään. Jos aineyhdistelmiä on enemmän kuin kaksi, päteviä hakijoita on käytännössä hyvin vaikea löytää. Useamman kuin kahden oppiaineen yhdisteleminen on etenkin pienten kuntien keino täyttää virkoja, huomautetaan Pomarkun kunnasta:

Pienen kunnan ja pienten yksiköiden ikuisuusongelma on ”vähätuntiset” oppiaineet. Käytännössä on pakko rakentaa osittain sivutoimisia toimenkuvia, ja osittain monen aineen kokonaisuuksia, joihin ei käytännössä ole kellään kelpoisuutta. Näissäkin tilanteissa pyrimme saamaan opettajakelpoisia henkilöitä, ja olemme myös pääosin onnistuneet.

Rakennusten kunnossapito jatkuva työ

Koulurakennusten kuntoa käsittelevän kysymyksen vastauksista ilmenee, että monet kunnat painivat asian kanssa.

Useissa kunnissa on parhaillaan käynnissä yhden tai useamman koulun peruskorjaus tai sitä suunnitellaan tehtäväksi lähitulevaisuudessa. Korjaukset vaikuttavat selvästi viihtyvyyteen. Esimerkiksi Jämijärvellä esikoulun tilojen korjauksia ajoitettiin samaan aikaan muiden muutosten kanssa, ja se on henkilökunnan palautteen mukaan onnistunut:

Jatkuvaa pientä kunnossapitoa on tehty vuosittain ja koetettu toimia ennakoivalla tavalla. Omavalvonnalla koetamme vahtia kuntoa tiiviisti.

Kankaanpäässä suljetaan tulevana syksynä huonokuntoinen kyläkoulu. Sulkemispäätökseen on vaikuttanut myös oppilasmääräennusteessa povattu lasku. Kaupungissa on lisäksi muita kouluja, jotka odottavat kuntotutkimusta. Muut Kankaanpään koulut ovat kyselyn mukaan enimmäkseen hyvässä kunnossa.

Yleisesti koulut pääosin hyvässä/kiitettävässä kunnossa, peruskorjausta odottavissa kohteissa tehty väliaikaisia ratkaisuja, joilla käyttö voi jatkua peruskorjaukseen asti.

Rauma puolestaan arvioi, että monet sen koulurakennuksista vaativat peruskorjausta. Kaupunki on ratkonut sisäilmaongelmia aiemminkin. Se on joutunut sulkemaan koulujaan ja siirtämään oppilaita väistötiloihin.

Yleisesti kunnat arvioivat koulurakennustensa kunnon kohtalaiseksi tai hyväksi. Huonon sisäilman kaltaisia suuria ongelmia on kyselyn perusteella vain yksittäisissä kunnissa. Joissakin kunnissa suunnitellaan koulurakennusten huolloksi korkeintaan pintaremontteja.

Kyselyyn vastasivat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.