Jyväskyläläisten ja muuramelaisten terveys syynätään osana kansallista tutkimusta

THL:n vetämään FinTerveys -tutkimukseen on kutsuttu satunnaisotannalla noin 10 000 aikuista ympäri Suomea. Jyväskylässä ja Muuramessa kutsuttuja on molemmissa noin 170.

terveystarkastukset
Stetoskooppi pöydällä.
Eeva Kuivas / Yle

Jyväskyläläiset ja muuramelaiset ovat valikoituneet mukaan suureen, suomalaisten terveyttä kartoittavaan FinTerveys-tutkimukseen. Tutkimukseen sisältyy monipuolinen terveystarkastus näytteenottoineen sekä kyselyitä.

Jyväskylän tutkimukset on jo tehty, ja tästä päivästä lähtien ryhmä työskentelee Muuramessa.

– On ollut ilmeistä, että halutaan tehdä elämäntapamuutoksia, parantaa jotakin omassa terveydessä. Toisaalta halutaan myös tietoa omasta terveydestä: miten minä tänä päivänä voin, sanoo vastaava tutkimushoitaja Nina Honkala.

FinTerveys -tutkimuksella selvitetään ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kirjoa koko Suomen alueella. Jokainen tutkittava saa oman terveysprofiilinen, jossa hänen tietonsa on suhteutettu muiden samaa sukupuolta ja ikäryhmää olevien tuloksiin.