1. yle.fi
  2. Uutiset

Puolustusvoimat alkaa puhdistaa Säkylän vaatetuskorjaamon pilaantunutta maaperää ja pohjavettä

Puhdistukseen käytetään uudenlaista menetelmää. Pohjaveden laadun pitää olla puhdistuksen jälkeen talousveden laadulle asettujen arvojen mukaista.

pohjavesi
Pohjavesialueesta kertova kyltti maastossa.
Kalle Niskala / Yle

Puolustusvoimien logistiikkalaitos teki tammikuun alussa Varsinais-Suomen ely-keskukselle ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen Säkylän vaatetuskorjaamon liuottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta.

Logistiikkalaitos on ilmoittanut aloittavansa puhdistustyön kevään aikana. Työ kestää noin kaksi kuukautta.

Maaperää ei kaiveta eikä pohjavettä käsitellä

Puhdistamisessa käytettävää uutta menetelmää ei ole käytetty aikaisemmin ely-keskuksen alueella.

Maaperä ja pohjavesi puhdistetaan injektoimalla maaperään aktiivihiiltä, rautaa, tärkkelystä ja bakteereja sisältävää massaa. Menetelmän puhdistuskyky perustuu kemiallisin ja biologisiin reaktioihin, joissa injektoitu seos kiinnittää pohjaveden haitta-aineet itseensä ja pilkkoo ne haitattomiksi aineiksi. Menetelmään ei sisälly kaivutöitä eikä pohjaveden tai huokoskaasun käsittelyä.

Ely-keskus edellyttää, että puhdistusta on jatkettava kunnes vaatetuskorjaamon alueelta muualle kulkeutuvan pohjaveden tri- ja tetrakloorieteenin yhteispitoisuus noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laadulle asetettua arvoa.

Käytettävä puhdistusmenetelmä arvioidaan kokonaan uudelleen, jos pohjaveden puhtaudelle asetettua tavoitetta ei saada viiden vuoden kuluessa.

Ongelmat alkoivat parikymmentä vuotta sitten

Säkylän vaateuskorjaamon maaperää on puhdistettu aikaisemmin eri menetelmin.

Säkylän Honkalan pohjavesialueen vesinäytteissä todettiin vuonna 1998 liuotinainepitoisuuksia, jotka ylittivät talousveden laadulle asetetut pitoisuusarvot. Tuolloin talousvesikaivojen veden käyttö ruoka- ja juomavetenä kiellettiin ja kiinteistöjä liitettiin kunnan vesijohtoverkkoon.

Liuotinpitoisuuksien todettiin johtuvan Säkylän vaatetuskorjaamon maaperään päässeistä liuotinaineista, joita oli käytetty pesulatoiminnassa 1960 – 1970 -luvuilla.

Uusissa tutkimuksissa havaittiin yhä liuotinjäänteitä

Viime kesänä tehdyissä maaperätutkimuksissa havaittiin, että vaatetuskorjaamon maaperässä on edelleen noin 18 000 kiloa liuottimia.

Suurimmat pitoisuudet ja määrät todettiin lastauslaiturin alueella, 4 - 6,5 metrin syvyydessä.

Lue seuraavaksi