Ministeriö vahvisti: Kouvolan päivystäjät saavat tukea erikoislääkäreiltä

Kouvola on saanut sosiaali- ja terveysministeriöstä tarkennusta päivystyksen poikkeuslupaan. Päivystävä lääkäri saa tarvittaessa tuekseen erikoislääkärin paikan päälle.

Kouvola
Pohjois-Kymen sairaalan käytävä
Juha Korhonen / Yle

Kouvolan saama poikkeuslupa päivystyksen järjestämisestä on sisällöltään Kouvolan hakemuksen mukainen. Lainsäädäntö ei aseta esteitä sille, etteikö Kouvolassa voisi järjestää vuodenvaihteen jälkeen toimivaa päivystystä. Päivystävä yleislääkäri ja akuuttilääkäri saavat tarvittaessa tuekseen erikoislääkärin paikan päälle.

– Olemme saaneet kirjallista tietoa ministeriöstä ja Careasta, että toimivan päivystyksen järjestäminen on mahdollista. Nyt tästä on yhteinen käsitys, sanoo Kouvolan terveysjohtaja Kari Kristeri.

Vielä keskiviikkona ministeriön päätöksestä ei ollut suoraan luettavissa, toteutuuko Kouvolan vaatimus Pohjois-Kymen sairaalan niin sanotusta takapäivystyksestä eli mahdollisuudesta saada hoitotilanteeseen tarvittaessa erikoislääkäri avuksi.

– Kysymys on nimenomaan järkevän päivystyksen järjestämisestä erityisesti ikäihmisten tarpeita ajatellen. Öisin puhelinneuvonta voisi olla riittävää, sanoo terveysjohtaja Kari Kristeri.

Päivystyksen toiminnassa korostuu ikääntyville ihmisille tyypilliset oireyhtymät, joiden tutkimisessa ja hoidossa tarvitaan säännönmukaisesti geriatrian ja sisätautien erikoisalan osaamista. Lisäksi Kouvolassa olisi mahdollisuus aivoinfarktien liuotushoitoon.

Seuraavaksi suunnitellaan millaisilla työvuoroilla päivystys pyörii

Kristerin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ei halunnut tässä vaiheessa sitoa käsiä ja kieltää Kouvolan toivoman päivystyksen järjestämistä, koska terveydenhuoltolakia tarkentavat asetukset on vielä tekemättä.

– Nyt käynnistetään suunnittelutyö siitä, millaisilla työvuoroilla ja järjestelyillä päivystys saadaan toteutettua, ja missä laajuudessa se on mielekästä ja järkevää, jatkaa Kristeri.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi eilen Kouvolan kaupungille seitsemäksi vuodeksi poikkeusluvan akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiselle.

Varasuunnitelmaa ei ole vielä hylätty

Kouvola miettii edelleen julkisten sote-palvelujen järjestämisen vaihtoehtona yhteisyrityksen perustamista. Yhteisyritys tuottaisi osan Kouvolan kaupungin sote-palveluista. Kaupunki on saanut tarjoukset kolmelta palveluntuottajalta. Päätös julkisen ja yksityisen vaihtoehdon välillä tehdään Kouvolan kaupunginhallituksessa reilun kahden viikon kuluttua.