Näsinkallion eritasoliittymä saattaa rakentua jo lähivuosina

Tampere aloittelee Rantatunnelista alun perin pois jätettyjen keskustayhteyksien suunnittelua.

Tampereen rantatunneli
Rantatien sillat kaupunki maisemaa
Yle Onni Koivisto

Tampere käynnistelee Rantatunnelista alun perin pois jätettyjen keskustayhteyksien toteuttamista. Asiaa käsitellään Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa (siirryt toiseen palveluun) maanantaina.

Kaupunki aikoo aloittaa ydinkeskustan ja Rantaväylän tunnelin yhdistävän maanalaisen eritasoliittymän ja katuyhteyden suunnittelun. Samalla piirrettäisiin myös yhteys tunnelista Kunkun parkkiin ja katuyhteys Satakunnankadulle.

Kaupungin tekemissä karkeissa laskelmissa kokonaisuuden hinnaksi on arvioitu 20-40 miljoonaa euroa. Kaupunki on jo aiemmin linjannut keskusta-Rantaväylä -yhteyden toteuttamisen vuosille 2018-20.

Tavoitteena on ohjata läpikulkuliikenne keskustasta kehätielle ja Rantaväylälle ja vähentää painetta keskustassa Satakunnankadulla.

Maanalainen eritasoliittymä

Maanalainen eritasoliittymä Rantatunneliin ja ajoyhteydet tunnelista katuverkkoon ja Kunkun parkkiin ovat osa Tampereen kaupungin Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmaa. Keskustan eritasoliittymän katsotaan parantavan keskustan saavutettavuutta ja liikenteen toimivuutta huomattavasti.

Esityksen mukaan Kunkun parkin toteuttaminen ei ole mahdollista kaupunginhallituksen linjaamalla tavalla ilman eritasoliittymästä toteutettavaa ajoyhteyttä. Kunkun parkin kilpailutusta ei myöskään voi käynnistää ellei kaupungilla ole linjausta ja ratkaisua yhteyden toteuttamisesta rantatunnelin eritasoliittymästä.

Jos eritasoliittymä päätetään rakentaa, sen suunnittelu käynnistyy runsaan vuoden kuluttua ja rakentaminen kesällä 2019. Valmis liittymä voisi olla vuonna 2021.

Yhteys keskustan katuverkkoon

Katuverkon yhteyksistä Kunkun parkkiin ja Rantatunneliin on Tampereella tehty liikenteellisiä selvityksiä ja vaihtoehtovertailuja vuosina 2014‐2017.

Tutkittuja päävaihtoehtoja on seitsemän. Keskustasta Rantatunneliin voitaisiin mennä esimerkiksi Paasikivenkadulta, Hämeenpuistosta, Kortelahdenkadulta, Mustalahdenkadulta tai Satakunnankadulta.

Parhaaksi ajoneuvoyhteyden paikaksi on valikoitunut Satakunnankatu Hämeenpuiston länsipuolella.

Tunnelin hinta karsi liittymän

Alun perin suunniteltu Näsinkallion eritasoliittymä olisi rakennettu Rantatunnelin yhteyteen. Liittymän jätti pois Rantatunnelin rakentamissuunnitelmista Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaosto kokouksessaan lokakuussa 2010.

Ratkaisu oli poliittinen päätös, jota ilman Rantatunnelia ei olisi saatu lainkaan. Tunnelin kustannukset olisivat nousseet niin korkeiksi, ettei tunnelipäätös olisi mennyt läpi valtuustossa.