Jätteiden hyödyntäminen on kasvanut kohisten Etelä-Pohjanmaalla

Yhdyskuntajätteestä enää vain murto-osa päätyy kaatopaikalle Etelä-Pohjanmaalla. Lajittelu on parantunut, mutta aina on parantamisen varaa.

jätteet
Lakeuden Etappi Ilmajoella.
Merja Siirilä / YLE

Yhdyskuntajäte hyödynnetään Etelä-Pohjanmaalla jo lähes kokonaan. Lakeuden Etapin hyödyntämisaste on noussut viime vuonna 97 prosenttiin eli jäte päätyy energiaksi tai kierrätetään raaka-aineena.

Tulos on varsin hyvä myös koko maan vertailussa. Lakeuden Etapin mukaan hyvään hyödyntämisasteeseen ovat vaikuttaneet biojätteen kierrätys omassa biokaasulaitoksessa Ilmajoella ja poltettavan jätteen hyödyntäminen energiana Westenergyn jätevoimalassa Mustasaaressa. Olennaista on myös onnistunut lajittelu ja jäteasemien sekä ekopisteiden käyttö.

Vielä 2000-luvun alussa yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin alueella vain noin 10 prosenttia.

Kaikesta jätteestä puolet uudelleen tuotantoon

Kaikesta vastaanotetusta jätteestä Lakeuden Etapissa kierrätetään nykyään 47 prosenttia. Kierrätettävät jätteet, kuten esimerkiksi haravointijätteet, pakkauslasi, metalli ja paperi, menevät uudelleen tuotantoon raaka-aineeksi.

Vaikka lajittelu on yhtiön mukaan hyvällä tasolla, niin parantamisen varaa on. Esimerkiksi biojätettä päätyy poltettavan jätteen astiaan vielä niilläkin kiinteistöillä, joilla biojätteen keräys on järjestetty.

Hyödyntämisen ulkopuolelle jäävä loppusijoitettava jäte tulee lähinnä teollisuudesta ja rakentamisesta.

Lakeuden Etapin mukaan kotitalouksissa ei enää juurikaan synny loppusijoitukseen eli kaatopaikalle menevää jätettä.