Koe uusi yle.fi

Kolhun saanut bensasäiliö paljasti ison riskin rautateillä – syyksi epäillään työntekijöiden "mukavuudenhalua"

Onnettomuustutkintakeskus haluaa saada kuriin törmäykset ja suistumiset, joita tapahtuu rautateillä junavaunuja siirreltäessä.

rautatieliikenne
Kemikaalikuljetus ja tavarajuna Turun ratapihalla.
Jouni Koutonen / Yle

Ratapihoilla ja rautateillä tapahtuvissa junavaunujen siirtotöissä on ilmennyt vakavia turvallisuuspuutteita. Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen mukaan töissä on syvään juurtuneita toimintatapoja, jotka eivät vastaa turvallisuusajattelua.

Onnettomuuksia on tapahtunut esimerkiksi puutteellisesta tähystämisestä ja sen laiminlyönnistä johtuen. Selvityksen mukaan laiminlyöntien syynä on todennäköisesti mukavuudenhalu ja työn nopeuttaminen turvallisuuden kustannuksella. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän avulla ei ole pystytty puuttumaan virheelliseen toimintatapaan tehokkaasti.

Onnettomuustutkintakeskus on laatinut neljä uutta turvallisuussuositusta vaihtotöiden turvallisuuden parantamiseen rautateillä. Ne katsottiin tarpeellisiksi sen jälkeen, kun Onnettomuustutkintakeskus oli tutkinut kahden teollisuusbensiiniä sisältäneen säiliövaunun raiteilta suistumiseen johtanutta onnettomuutta Kotkan Mussalon satamassa.

Seuraukset voivat olla mittavat

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenteen turvallisuusvirasto ja rautatieliikenteen harjoittajat tehostavat vaihtotöiden valvontaa. Selvityksen mukaan törmäyksiä ja suistumisia tapahtuu keskimäärin kolmen päivän välein.

Lisäksi rataverkon haltijoita kehotetaan huolehtimaan siitä, että ratapihojen raiteiden mittapituus on yhdenmukainen järjestelmästä riippumatta. Jos pituus vaihtelee, voi syntyä onnettomuuteen johtava tulkintavirhe.

Rataverkon haltijoiden pitäisi myös uusia raidestopparit niillä raiteilla, joilla tehdään vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä vaunujen siirtoja. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan vanhat stopparit eivät ehkä pysty pysäyttämään vaunuja. "Pitkäksi meno" saattaa aiheuttaa onnettomuuden.

Rautatieyritysten pitäisi jatkossa noudattaa paikallista pelastussuunnitelmaa satamissa ja alueilla, joilla toimii myös muita yrityksiä. Alueen kokonaisturvallisuus edellyttää toimijoilta yhdenmukaista toimintaa.

Ohjauspaikka valittava tarkkaan

Vaihtotyöonnettomuuksia tapahtuu selvityksen mukaan yleisesti siksi, että valittu ohjauspaikka ei ole oikea. Mussalon onnettomuudessa vaihtotyönjohtaja oli sijoittunut siten, ettei hän nähnyt noin 200 metrin päässä olevaa raiteen stopparia. Tämän seurauksena kaksi säiliövaunua meni stopparista läpi ja suistui kiskoilta.

Toisen vaunun säiliöön tuli noin 25 senttiä syvä, lähes metrin kokoinen painauma. Vuotoja ei syntynyt, mutta repeämä olisi voinut aiheuttaa suuronnettomuuden. Vaihtotyönjohtaja huomasi tapahtuneen vasta tehtyään seuraavan vaihtoliikkeen.