Apulaisoikeusasiamies älähti ammattikorkeakoulujen sähköisestä esivalintakokeesta – testin voi tehdä joku muu

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan valintakokeen toimivuutta on jatkuvasti seurattava.

pääsykokeet
Tietokoneen käyttöä.
Ammattikorkeakoulut järjestivät internetissä tehtävän sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeen keväällä 2016.AOP

Apulaisoikeusmies Jussi Pajuoja älähti sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan verkossa tehtävästä esivalintakokeesta, jonka ammattikorkeakoulut järjestivät keväällä 2016.

Sähköinen esivalintakoe suoritettiin valvomattomissa olosuhteissa, joten tämä mahdollisti sen, että hakijan puolesta kokeen saattoi suorittaa joku muu. Lopullisessa opiskelijavalinnassa esivalintakokeen tulosta ei tosin otettu huomioon.

Pajuoja piti tilannetta sikäli ongelmallisena, että vilppiä käyttäen hakijalla olisi ollut mahdollista edetä esivalinnasta varsinaiseen valintakokeeseen.

Jos hakija olisi menestynyt varsinaisessa kokeessa, niin tämä olisi voinut saada opiskelupaikan lähtökohdiltaan epärehellisin keinoin. Jos hakija ei lopulta olisi tullut valituksi, hän olisi saattanut viedä rehellisin keinoin esivalintaan osallistuneelta mahdollisuuden päästä varsinaiseen kokeeseen.

Yksittäisiä vilppitapauksia ei selvityksissä ilmennyt.

Pajuojan mukaan valintakoemenettelyssä on pyrittävä menettelytapoihin, joissa oikeusturvaa vaarantavien väärinkäytösten riski on mahdollisimman pieni.

Tarvittaessa korjattava

Kanteluiden mukaan ne hakijat, joilla ei ole varaa omaan tietokoneeseen ja verkkoyhteyteen, joutuivat esivalintakokeessa muita heikompaan asemaan.

Pajuoja hankki selvitykset kaikilta esivalintakokeessa mukana olleelta 19 ammattikorkeakoululta ja lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Pajuoja totesi, että koe oli mahdollista suorittaa omalla koneella ja esimerkiksi kirjaston laitteilla. Esivalintakoe oli myös toteutettu teknisesti niin kevyellä tavalla, ettei laitteen ominaisuuksilla ollut merkitystä kokeen suorittamisessa.

Tästä syystä ei ollut aihetta epäillä, etteikö mahdollisuus sähköiseen esivalintakokeeseen osallistumiseen olisi ollut yhtäläisesti tarjolla kaikille siihen halukkaille.

Selvityksessään apulaisoikeusasiamies päätyy siihen, että jos sähköisen esivalintakokeen käyttöä jatketaan, sen toimivuutta on jatkuvasti seurattava ja ryhdyttävä tarvittaessa korjaustoimiin.