Hyppää sisältöön

Suomalaisten eläkevarat ennätystasolla – turvaa tulevia eläkkeitä

Suomalaisten työeläkevarat nousivat viime vuonna ennätykseen ja olivat vuoden lopussa 188,5 miljardia euroa. Muhkeimmat tuotot yhtiöt saivat osakesijoituksista.

Eläkeläiset jumppaavat uima-altaassa. Kuva: Kaisa Siren / AOP

Eläkevarojen yhteismäärä kasvoi viime vuoden aikana lähes 8 miljardia, kertoo Työeläkevakuuttajat Tela.

Parhaimman tuoton sijoituksilleen saivat julkisen puolen eläkkeitä hoitavat Keva ja Valtion eläkerahasto. Yksityisen puolen eläkevakuuttajista pärjäsivät parhaiten Veritas ja Etera.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Yksityisen ja julkisen puolen eläkeyhtiöt toimivat hieman eri pelisäännöillä. Yksityisaloilla työeläkevakuuttajien sijoittamista ja riskiä säännellään tiukoilla vakavaraisuussäännöksillä. Julkisilla aloilla sijoitustoimintaa ohjaavat eläkevakuuttajien hallintoelimet.

– Rahoitusmarkkinat palautuivat yllättävän hyvin etenkin poliittisista yllätyksistä ja muista epävarmuustekijöistä, joita vuoden aikana koettiin, toteaa Telan analyytikko Peter Halonen.

Parhaimmat tuotot saatiin osakemarkkinoilta ja etenkin loppuvuonna. Varoista yli puolet, 95,2 miljardia euroa oli osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Korkosijoituksissa oli kiinni noin 77,8 miljardia ja kiinteistösijoituksissa noin 15,4 miljardia.

Tuotoilla turvataan eläkkeitä

Telan sijoitustilastojen mukaan sijoitusten reaalituotto eli korko miinus inflaatio on 20 vuoden jaksolla ollut 4,3 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden ajalta tarkasteltuna reaalituotto jäi kuitenkin vaatimattomasti 2,8 prosenttiin. Viime vuonna tuotto oli 5,0 prosenttia.

– Sijoitustuottoja olennaisempaa on tarkastella eläkejärjestelmän menoja ja niiden rahoitusta pitkällä aikajänteellä. Eläkevaroja rahastoidaan ja sijoitetaan, koska osa eläkkeisiin tarvittavasta rahoituksesta katetaan näillä varoilla. Sijoitustoiminnan hyvien tuottojen ansiosta eläkevarat ovat nyt kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, Halonen kertoo.

Eläkevarojen kasvu ja tuotto on tärkeää, koska eläkemenot ovat jo muutaman vuoden olleet pysyvästi suuremmat kuin mitä työeläkemaksuilla saadaan kerättyä varoja järjestelmään.

Telan mukaan varojen pitää kasvaa samaa tahtia kuin palkkasumma ja eläkemenot. Silloin myös vakaana pysyvä osuus eläkemenoista on rahoitettavissa sijoitusten tuotolla. Samalla työeläkemaksut saadaan pidettyä pysyvästi alempina kuin eläkemenot vaatisivat.

Sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla katetaan nyt lähes neljännes yksityisalojen vuosittaisista eläkkeistä.

– Eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta on aivan olennaista myös Suomen talouskasvu ja työllisyyden kehitys. Ne määräävät sen, kuinka paljon eläkkeiden rahoittamiseen saadaan varoja eläkemaksuista, Halonen huomauttaa.