Tältä näyttävät Koskipuiston Rosson suunnitelmat – ravintola laajenee Hämeenkadun suuntaan

Uutta tilaa on noin 300 neliötä. Hämeenkadun myötäinen ulkoterassi muutetaan sisätilaksi ja rakennus laajenee kadun suuntaan.

kulttuuriympäristö
Uuden Rosson havainnekuva.
Aihio Arkkitehdit

Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa uudistaa ja laajentaan Koskipuistossa sijaitsevan Rosso-ravintolan kiinteistön. Uutta tilaa rakennettaisiin noin 300 neliötä, mm. laajentamalla nykyistä terassitilaa sisätilaksi. Pääosa laajennuksesta sijoittuu Hämeenkadun puolelle. Kosken suuntaan rakennusta ei olla laajentamassa.

Rakennuslupa on esillä tänään tiistaina Tampereen ympäristö- ja rakennusjaostossa. Pirkanmaan Osuuskauppa on ollut vaitonainen suunnitelmistaan. Rakennuspiirustuksissa tilaan on merkitty rakennettavaksi mm. myymälä, mutta tarkemmat tiedot puuttuvat.

Luvasta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta. Museo toteaa, että Koskipuiston ravintola sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön Tammerkosken teollisuusmaisemaan – Hämeenkadun, Hämeensillan ja kosken leikkauskohtaan.

Koskipuisto on yksi Tampereen vanhimmista puistoista ja nykyisen ravintolan tuntumassa on ollut virvokkeita myynyt kioski 1800-luvun lopulta lähtien. Nykyinen ravintolarakennus on valmistunut vuonna 1966 ja sitä on sen jälkeen laajennettu.

Sisäkuva suunnitellusta uudesta ravintolasta.
Aihio Arkkitehdit

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä, joka määrää, että muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Muutosten suunnitelussa pitää ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen.

Maakuntamuseon mukaan laajennussuunnitelmat ovat lähtökohtaisesti hyväksyttävissä. Maakuntamuseo toivoo kuitenkin, että ulkoseinien puuosat toteutetaan tummaksi peittomaalattuina vaalean kuultomaalauksen sijaan.

Uudistetun Koskipuiston ravintolan kuva Hämeenkadun suunnalta.
Aihio Arkkitehdit