Terveydenhuollon etäpalvelut voivat houkuttaa lääkkeiden väärinkäytöstä kiinnostuneita

Nykyisellään lait ja asetukset eivät rajoita vahvojenkaan lääkkeiden määräämistä netin kautta.

terveys
Sähköisestä reseptikannasta tulostettuja reseptejä.
Yle

Sähköiset reseptit ja internetin tarjoamat etäpalvelut ovat sujuvoittaneet sairauksien hoitoa ja terveydenhuollon ammattilaisten arkea, mutta ongelmittakaan ei ole säästytty.

Yle uutisiin otti yhteyttä nuori nainen, joka oli syksyllä käynyt leikkauksessa, jonka aiheuttamiin kipuihin hänelle määrättiin Panacodia. Kodeiinia sisältävä Panacod on lääke, jota päätyy laittomaan katukauppaan sen huumevaikutusten takia.

Potilas päätti yrittää uusia reseptiä nettipalvelussa – ja yllätyksekseen onnistui. Hänestä oli outoa, että hoitava lääkäri ei edes soittanut ja tiedustellut lääkkeen tarvetta.

Lääkintöneuvos Markus Henriksson sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Valvirasta korostaa, että ei tunne tapausta, mutta toteaa, ettei noin pitäisi toimia.

– Jos tiedot pitävät paikkansa, herää epäily, ettei lääkäri reseptiä uusiessaan ole toiminut kaikilta osin asianmukaisesti. Reseptin uusimista pitää harkita riittävällä huolellisuudella, Henriksson korostaa.

Etäpalvelut lisääntyvät, lisääntyvätkö myös ongelmat?

Henrikssonin mukaan terveydenhuollon etäpalveluiden lisääntymisessä ei sinänsä ole mitään pahaa. Kaikkeen hyvään liittyy kuitenkin myös riskejä. On olemassa vaara, että etäpalveluissa, joissa korostetaan palvelun sujuvuutta, unohtuvat riskit ja riskinhallinta, hän sanoo.

Henriksson korostaa, että aina kun lääkäri määrää tai uusii lääkkeen, on hänen varmistuttava siitä, että lääke on lääketietieteellisesti perusteltu ja tarpeellinen. Lääkehoito pitää myös totetuttaa turvallisella tavalla ja hoitoa on seurattava. Harkinnan on oltava aina myös tapauskohtaista.

Tämän kaikki on Henrikssonin mukaan mahdollista tehdä myös etänä. Potilasta ei aina tarvitse tavata kasvotusten, jos lääkäri tuntee potilaan esimerkiksi viime tapaamiselta tai tiedot voi luotettavasti saada toisten ammattihenkilöiden laatimista tuoreista potilasasiakirjoista.

Lääkärin kuuluu kuitenkin noudattaa aivan erityistä tarkkuutta kun kyseessä on lääke, jota voidaan käyttää myös väärin ja jos lääkkeellä on vakavia haittavaikutuksia.

Esimerkiksi kodeiinia sisältävää Panacodia käytetään sekä oikein että väärin. On siis mahdollista, että potilas, joka ei lääkettä tarvitse, pyrkii hankkimaan sitä nettipalvelun kautta. Tämä riski on otettava huomioon, Henriksson sanoo.

Pitäisikö voimakkaiden lääkkeiden nettireseptejä rajoittaa?

Ainakaan tällä hetkellä lait ja asetukset eivät ole este vahvojenkaan lääkkeiden määräämiselle etänä. Valvira on kuitenkin antanut ohjeen, jonka mukaan potilasturvallisuudesta on ehdottomasti huolehdittava, kun palveluja ja lääkkeitä annetaan etänä.

Uusia etäpalvelupykäliä ei kuitenkaan tiettävästi ole valmisteilla, ei edes ongelmallisten lääkkeiden osalta.

– Tilannetta seurataan tiiviisti.

Henriksson korostaa valvonnan olevan jo nykyisin monipuolista ja monitasoista. Se ulottuu lääkäreiden työpaikkojen omavalvonnasta aina Valviran ja Aluehallintoviranomaisen eli Avin viranomaisvalvontaan. Myös apteekeilla ja Kelalla on omat roolinsa valvonnassa.

Riskinä on, että Panacodin kaltaiset voimakkaat lääkkeet päätyvät entistä useammin katukauppaan ja sitä kautta väärinkäyttäjille. Helsingin poliisista kerrotaan kuitenkin, ettei lääkkeiden etämääräyksistä johtuvaa lisäystä ole ainakaan havaittu kaduilla.

Lääkkeiden väärinkäyttöongelmaa pitäisi Henrikssonin mielestä kuitenkin tutkia tarkemmin. Hänen mututuntumansa on, että Suomessa on vakava ongelma, vaikka se ei olisikaan pahentunut viime vuosina. Hoidollisesti hallitsemattomasta lääkeriippuvuudesta kärsiviä ei ehkä ole aiempaa enemmän, mutta niillä, joilla sellainen on, se on aiempaa hankalampi.

Osa lääkäreistä kirjoittaa reseptejä muita helpommin

Oma ongelmansa ovat lääkärit, jotka määräävät epäasianmukaisella tavalla, ilman perusteita ja potilaan kunnollista kokonaishoitoa ajattelematta huumaavia lääkkeitä. Sellaisen löytäminen ei edes ole järin vaikeaa: riittää kun osaa hyödyntää netin hakupalveluja ja sosiaalisen median vinkkejä.

Viimeisen viiden vuoden aikana Valvira on rajoittanut vuosittain noin parinkymmenen lääkärin oikeutta kirjoittaa reseptejä. Melkein aina kyse on väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden määräämisestä. Suomessa on kaikkiaan noin 28 000 lääkäriä.

Henriksson painottaa, että Valviralla ei ole agendaa mitään tiettyjä lääkkeitä vastaan. Valviran agenda liittyy potilasturvallisuuteen ja lääketurvallisuuteen.

Henriksson korostaa vielä, että lääkkeiden väärinkäyttäjiä ei pidä leimata rikolliseksi tai moralisoida heitä. Riippuvuusongelmat ovat vakavia sairauksia ja väärinkäyttäjä tarvitsee hyvää hoitoa, hän korostaa.