Jäikö briljantti markkinointi-idea ajatuksen tasolle? Professori: Virheitäkin saa tapahtua

Markkinoinnissa on tärkeä tuntea oma asiakaskunta. Kaikkia ideoita ei kuitenkaan kannata toteuttaa.

markkinointi
Sosiaalisen median kanava ja printtilehtiä.
Markkinointi uusissa kanavissa voi tuntua isolta askeleelta.Niko Mannonen / Yle

Kampanja sosiaalisessa mediassa tai hulvaton tapahtuma asiakaskunnalle? Vaikkapa tämänkaltaisia markkinointi-ideoita yrittäjille voi syntyä.

Kiire ja toisinaan myös rohkeuden puuttuminen voivat kuitenkin jättää ideat etenkin pienissä yrityksissä ajatuksen tasolle.

– Aika tahtoo valua arjen pyörittämiseen. Ideoita saa käytäntöön, kun rohkeasti kokeilee. Usein ajatusta viilataan loputtomasti, sanoo Markkinointi-iltamia ympäri Suomea järjestävä Pasi Rautio.

Se tarkoittaa myös sitä, että joskus tapahtuu virheitä, vääriäkin valintoja ja se täytyy hyväksyä.

Satu Nätti

Myös Kajaanin ammattikorkeakoulun markkinoinnin lehtori Meri Väisänen pohtii, että liiallinen varovaisuus voi olla ongelma. Hän sanoo, että yrittäjät eivät aina ymmärrä markkinoinnin merkitystä.

– Tässä kohtaa pitäisi olla rohkea ja löytää ne omat kanavat markkinoinnissa, Väisänen sanoo.

Ajanpuute vaivaa

Ajanpuute on markkinoinnissa yrityksille yksi isoimmista ongelmista. Rautio kannustaakin yrittäjiä aikatauluttamiseen. Markkinoinnille tulisi kiireenkin keskellä varata aikaa ja sitä tulisi toteuttaa suunnitelmallisesti.

– Ettei jätä sitä siihen, että tekee ensi viikolla tai sitten, kun kerkiää, hän pohtii.

Printtilehden mainossivu
Perinteisiäkin markkinointikanavia käytetään ahkerasti.Niko Mannonen / Yle

Kaikkia ideoita ei tietenkään kannata toteuttaa. Oulun yliopiston professori Satu Nätti muistuttaakin, että markkinoinnissa ideoihin ja ajatuksiin on syytä suhtautua myös kriittisesti.

– Pitää kysyä, onko tämä sellainen idea, että se toimii suhteessa asiakaskuntaan, jota me tavoittelemme. Markkinoinnin täytyy olla aina tietoista ja linjassa sen kanssa, mikä on oma identiteetti ja mitä haluaa viestiä, Nätti sanoo.

Rohkeus on olennaista

Ilman rohkeutta saa harvoin mitään uutta aikaan. Rohkeus markkinointiin lähtee Nätin mukaan organisaation kulttuurista.

– Rohkeutta ei organisaatiossa ole, ellei yrityksen kulttuuri tue uuden kokeilua. Rohkeuden ja kokeilun kulttuuria pitää kehittää yrityksiin yhdessä asioista keskustelemalla ja kokeilemalla erilaisia lähestymistapoja, Nätti kertoo.

– Se tarkoittaa myös sitä, että joskus tapahtuu virheitä, vääriäkin valintoja. Se täytyy hyväksyä. Jotkut yritykset ovat jopa alkaneet tietoisesti juhlistaa epäonnistumisia. Tämä kehittää kulttuuria, jossa ei pelätä epäonnistumisia, ja siten uskalletaan myös kokeilla uutta.

Olkaa rohkeita ja kokeilkaa uudenlaisia lähestymistapoja markkinoinissa. Se saattaa tuoda suurenkin menestyksen.

Mika Puurula

Nätti kuitenkin huomauttaa, että yrityskulttuurit ovat hyvin vaihtelevia. Myös historia määrittää organisaation kulttuuria.

– Esimerkiksi monet uudet yritykset, start-upit, ovat luonnostaan rohkeampia, koska niillä ei ole menneisyyden painolastia, Nätti pohtii.

Asiakkaalta kannattaa kysyä

Digitalisoituminen on jo muuttanut markkinointikenttää paljon. Nykyisin ihmiset viettävät aikaa paljon sosiaalisessa mediassa. Uusien markkinointikanavien kokeilua voidaan kuitenkin arastella.

Kajaanin ammattikorkeakoulun markkinoinnin lehtori Mervi Väisänen sanoo, että yritysten pitäisi ymmärtää asiakkaiden viettävän paljon aikaa verkossa.

– Siellä pitäisi olla muulloinkin kuin silloin, kun tehdään kauppaa, Väisänen sanoo.

Ettei jätä sitä siihen, että tekee ensi viikolla tai sitten, kun kerkiää.

Pasi Rautio

Kajaanilaisen mainostoimisto Kouta Median toimitusjohtaja Mika Puurula kannustaa yrityksiä sekoittelemaan mediaympäristöjä markkinoinnissa ja luomaan uusia lähestymistapoja eri medioissa.

– Yrittäjien on turha pelätä sitä, etteikö kannattaisi kokeilla jotain uutta. Suosittelisin yrittäjiä kyseenalaistamaan niitä perinteisiä mediaympäristöjä, joita on tottunut käyttämään, ja miettimään, jos tehtäisiin jotain uudenlaista, jota muut eivät ole alalla tehneet, Puurula kannustaa.

– Olkaa rohkeita ja kokeilkaa uudenlaisia lähestymistapoja markkinoinissa. Se saattaa tuoda suurenkin menestyksen, hän sanoo.

Puurula kokee, että usein markkinoinnin puute johtuu kuitenkin yrittäjillä ajanpuutteesta, eikä siitä, etteikö rohkeutta markkinointiin riittäisi.

Asiakasta tulee ymmärtää

Yksi tärkeimmistä asioista on kuitenkin ymmärtää omaa asiakaskuntaa. Tällä tavalla myös sopivat markkinoinnin kanavat löytyvät. Oulun yliopiston professori Satu Nätti pohtii, että usein organisaatiot saattavat elää liiaksi omassa kuplassa ja olettamuksessa siitä, miten asiakkaat toimivat.

– Uskalletaanko oikeasti mennä asiakkaan luo ja asiakkaan saappaisiin? Asiakas täytyy tuntea todella hyvin, jotta voi tehdä hyvää markkinointia. Täytyy tietää, mitä hyötyä meistä on asiakkaallemme, Nätti sanoo.

Nätti pohtii, että asiakkaalta voisi kysyä, että miten tämä elää.

– Ei vain, että mitä saisi olla, vaan miten elät ja miten toimit. Kun pääsee kiinni asiakkaan todellisiin haasteisiin, aukeaa myös se, miten voi asiakasta hyödyttää.