Näsijärveen ei tehdä kevätkuoppaa – vähälumisuus toi poikkeusluvan jo toisen kerran peräkkäin

Normaalisti Näsijärven pintaa lasketaan odottamaan talven sulamisvesiä. Nyt ei ole, mitä odottaa.

Näsijärvi
Näsijärvi
Pirkanmaan vähälumisuus näkyy hyvin tässä maaliskuun alussa otetussa ilmakuvassa.Jussi Mansikka / Yle

Näsijärven säännöstely-yhtiö on saanut poikkeusluvan olla tänä keväänä alentamatta Näsijärven vedenkorkeutta. Normaalisti Näsijärven pinta lasketaan keväisin alas, jotta lumien sulamisvedet mahtuvat järveen.

Näsijärveen laskevien alueiden vähäluminen talvi ja lumen vähäinen vesiarvo mahdollistavat tänä keväänä poikkeusluvan. Samanlainen lupa anottiin myös viime keväänä.

Säännöstely-yhtiön mukaan poikkeaminen vaikuttaa positiivisesti sekä vesien tilaan että niiden käyttöön. Vedenkorkeus voidaan nostaa tavallista nopeammin kesän virkistyskäyttötasolle ja samalla parannetaan myös Pyhäjärven veden vaihtuvuutta.

Ranta-asukkaat, linnut ja kalat kiittävät

Poikkeaminen kevätkuopasta vähentää säännöstelyn haitallista vaikutusta rantakasvillisuudelle ja pohjaeläimille sekä syyskutuisille kaloille. Suuri pinnankorkeuden muutos keväällä olisi saattanut aiheuttaa vahinkoa lähellä vedenrantaa pesivien lintujen pesille.

Ennusteen mukaan Näsijärven tulovirtaaman huippu ajoittuu toukokuun alkuun. Tammerkosken läpivirtauskapasiteetti riittää näille vesimäärille hyvin ilman kevätkuopan tekemistä.

Kevätkuoppa on tehty niin, että vettä on juoksutettu Näsijärvestä ennakkoon pois niin paljon, että vedenkorkeus on ollut lupaehdoissa määritellyissä rajoissa.