Ilmainen päivähoito jakaa puolueet tuttuihin leireihin – ehdokkaiden vastauksissa yllätyksiä

Vaalikoneen tehneiden ehdokkaiden perusteluista selviää, ettei jako vastustajiin ja kannattajiin ole niin jyrkkä kuin numerot antavat ymmärtää.

politiikka
Lapset leikkivät Suotorpan päiväkodin pihalla Kustavissa.
Lapset leikkivät Suotorpan päiväkodin pihalla Kustavissa. Kustavin kunnassa lasten päivähoito on maksutonta. Roni Lehti / Lehtikuva

Ylen vaalikonevastausten perusteella nihkeimmin maksuttomaan päivähoitoon suhtautuvat kristillisdemokraatit ja keskusta. Katso jutun lopun grafiikasta, miten ehdokkaiden vastaukset jakautuvat.

KD:n ehdokkaista yli puolet ja keskustan ehdokkaista lähes puolet on täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteestä, jonka mukaan kuntien tulisi tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus kaikille ilmaiseksi.

Vastauksissa painoittui huoli kotihoidon tuen laskemisesta.

– Vastuu lapsen kasvatuksesta on ensisijaisesti vanhemmilla. Myös lapsen kotihoitoa tulisi tukea, sanoo keskustan Suvi Nampajärvi Kemijärveltä.

– Perheillä pitää olla vapaus valita itse lastensa hoidosta, ja mahdollisuus kotihoitoon pitää säilyttää alle 3-vuotiaille, sanoo KD:n Milka Taivassalo Kiuruvedeltä.

Lähes samoissa lukemissa ovat perussuomalaisten ehdokkaat, joista 46 prosenttia ei kannata maksutonta päivähoitoa.

– Vain köyhille, mutta ei rikkaille, sanoo PS:n Henri Eerola Kotkasta.

Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät kannattavat

Eniten kannatusta väite saa vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden ehdokkailta. Vasemmistoliiton ehdokkaista lähes 88 prosenttia, SDP:n ehdokkaista yli 82 ja vihreiden ehdokkaista yli 80 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa.

– Laadukas ja ilmainen varhaiskasvatus on mielestäni kaikkien lapsien perusoikeus ja tärkeä siinä missä peruskoulukin, sanoo SDP:n ehdokas Jari Huhtamella Vantaalta.

Maksuton varhaiskasvatus on vaaliteemana muun muassa SDP:llä, vihreillä ja kokoomuksella. Kokoomuksenkin ehdokkaista tavoitetta kannattaa ainoastaan 58 prosenttia ja vastustaa 40 prosenttia.

Hinta epäilyttää vasemmistoliitossa

Puolueesta riippumatta kustannusten nousu on ehdokkaiden yleisimpiä syitä vastustaa maksutonta päivähoitoa.

– Olisi ihannetilanne, jos kunta pystyisi tarjoamaan ilmaisen päivähoidon kaikille lapsille. Taloudellisesti tämä on varmasti todella vaikea tehtävä, perustelee kristillisdemokraattien ehdokas Martta Grönfors Kiuruvedeltä.

– Ei pidä olla ilmainen, mutta ansiosidonnainen, RKP:n Eva-Lena Gästrin Espoosta.

Eniten maksutonta päivähoitoa kannattaneen vasemmistoliiton ehdokkaista osa sanoo kannattavansa subjektiivista päivähoito-oikeutta kaikille, mutta ei niinkään päivähoidon maksuttomuutta.

– Tämä ei ole taloudellisesti mahdollista. Tärkeämpää on turvata jokaisen lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus, sanoo vasemmistoliiton Irma Hirsjärvi Jyväskylästä.

"Maksaa itsensä takaisin"

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kannattajat näkevät sen tasavertaisuuskysymyksenä, joka maksaa itsensä takaisin. Moni aloittaisi 3–5 -vuotiaiden maksuttomasta päivähoidosta.

– Tutkimusten mukaan eriarvoistuminen ja syrjäytyminen alkaa jo alle kouluikäisenä. Kaikkien lasten yhtäläinen oikeus päivähoitoon edistää yhdenvertaisuutta, arvioi vihreiden Ninja Vepsäläinen Vaasasta.

– Varhaiskasvatus tasaa lähtökohtien eroja ja ehkäisee syrjäytymistä. Kannatan puolipäiväistä maksutonta varhaiskasvatusta kaikille yli kolmevuotiaille, sanoo kokoomuksen Janika Takatalo Turusta.

– Lukuisat tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatukseen panostaminen on sosiaalisesti hyvin viisas investointi ja se maksaa itsensä myöhemmin moninkertaisesti takaisin, vastaa vasemmistoliiton Veronika Honkasalo Helsingistä.

– Verotus tasaa [varhaiskasvatuksen] kustannukset, perustelee SDP:n Jukka Marin Ähtäristä.

Plussaa työllistämisestä

Perussuomalaisissa on eniten maksuttomasta päivähoidosta täysin eri mieltä olevia, mutta yli puolet PS:n ehdokkaista kannattaa sitä.

– Lasten on hyvä olla heti nuoresta ryhmissä jotta, niistä tulisi yhteiskunnassa ryhmätyöskentelyyn oppineita aikuisia, perustelee Kotkan perussuomalaisten Gerhard Koch.

Myös maksuttoman päivähoidon vastustajissa arvioidaan, että järjestely voi lisätä työllisyyttä, mikä kompensoisi menoja.

– Maksuttomuus edistäisi osa-aikatöiden vastaanottamista ja siitä näkökulmasta olisi hyvä juttu, lisää keskustan Suvi Nampajärvi.

– Päivähoitomaksujen tasoa voitaisiin pienituloisten osalta alentaa kannustinloukkujen vähentämiseksi, sanoo keskustan Hannu Aarrelampi Pornaisista.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka