Telkjärven vedenkorkeus vaihtelee ääripäästä toiseen – pohjapadosta saattaa tulla ratkaisu

Ely-keskus on aloittamassa pohjapadon suunnittelua.

Lappeenranta
Hiivaniementien tulva
Tulvan katkaisema Hiivaniementie Lappeenrannan Vainikkalassa vuonna 2010.YLE

Telkjärven vedenkorkeuden voimakasta vaihtelua saatetaan hillitä pohjapadolla Lappeenrannan Vainikkalassa.

Kaakkois-Suomen ely -keskus on aloittamassa pohjapadon suunnittelun. Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemen mukaan pato tulisi rajavartioston sillan yläpuolelle.

Pohjapato toisaalta ehkäisee vedenpinnan laskun liian matalalle ja toisaalta estää tulvimista.

"Löyhkäävä Telksuo"

Telkjärven vedenpinta vaihtelee ääripäästä toiseen. Tulva-aikoina vesi katkoo Vainikkalan alueen teitä ja kesän kuivina jaksoina kasvillisuus pääsee rehottamaan. Järveä on nimitetty jopa löyhkääväksi Telksuoksi.

Järven vedenpintaa on jo pyritty säätelemään epävirallisella padolla. Rajavartioston sillan alla on pidetty settilankkuja, joilla veden pinnan laskua on pyritty loiventamaan.

– Sille ei ole koskaan haettu lupaa, Niittyniemi huomauttaa.

Settien pitämisestä onkin aika ajoin käyty keskustelua.

– Ely-keskuksen mielipide on, että pidemmän päälle epävirallista lisäpadotusta ei voi pitää ja tilanne pitää jollakin tavalla vakinaistaa, Niittyniemi toteaa.

Venäjän puolella tukos?

Telkjärvestä valuu vettä Venäjän puolelle Hounijärveen. Ely-keskus selvittää venäläisten kanssa, onko itänaapurin puolella kenties jotain, mikä tukkii veden virtausta ja pahentaa tulvimista.

Niittyniemi muistelee, että kolmisen vuotta sitten Venäjän puolelta löytyi kaatunut puu, joka esti virtausta ja aiheutti äkäistä tulvimista.

– Venäläiset poistivat puun nopeasti. Siitä tuli ensiapua.

Edelleenkään uoma ei tulvatilanteessa vedä hyvin, joten selvittely Venäjän puolella jatkuu.

– Asia ei ole kiireinen. Voi mennä vuodesta kahteen vuotta, kun asioita setvitään naapureiden kanssa, Niittyniemi tuumaa.