Päivähoito ilmaiseksi? Enemmistö Pohjois-Savon kuntavaaliehdokkaista sanoo kyllä

Ylen vaalikoneen perusteella ajatusta maksuttomasta päivähoidosta epäilevät Pohjois-Savossa lähinnä keskustan ehdokkaat.

Pohjois-Savo
Grafiikka, jossa kerrotaan, miten enemmistö vaalikoneeseen vastanneista kannattaa ilmaista päivähoitoa.
Yle

Selkeä enemmistö Ylen vaalikoneeseen vastanneista pohjoissavolaisista ehdokkaista kannattaa ilmaista päivähoitoa.

Ehdokkailta kysyttiin mielipidettä väittämään "kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille". Kaikista ehdokkaista täysin samaa mieltä oli 31,1 prosenttia ja jokseenkin samaa mieltä 32,8 prosenttia. Jokseenkin eri mieltä oli 28,3 prosenttia ja täysin eri mieltä 5,7 prosenttia vastanneista.

Maksutonta päivähoitoa ovat kokeilleet toistaiseksi vain muutamat pienet kunnat eri puolilla maata (siirryt toiseen palveluun), mutta vaalikonevastausten perusteella kokeiluja on kannatusta Pohjois-Savossakin.

Kysymys kuitenkin jakaa puolueet. Maksuttomuutta tukevat eniten perussuomalaisten, SDP:n, vasemmiston ja vihreiden ehdokkaat. Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien ehdokkaat puolsivat ajatusta myös, mutta maltillisemmin.

Keskustan ehdokkaat suhtautuvat ilmaiseen päivähoitoon kaikkein eniten varauksella. Heistä 44,6 prosenttia oli väittämästä jokseenkin eri mieltä ja 7,9 prosenttia täysin eri mieltä. Jokseenkin samaa mieltä oli 26,7 prosenttia ja täysin samaa mieltä 17,3 prosenttia ehdokkaista.

Keskustalaisten suhtautuminen kysymykseen selittyy ainakin osin sillä, että kotihoidontuki on ollut puolueelle perinteisesti tärkeä.

Myös kunnittaisia eroja löytyi. Kuopiolaisista ehdokkaista kannatti ilmaista päivähoitoa keskimäärin useampi ehdokas kuin muualla maakunnassa.

Voit käydä vertailemassa ehdokkaiden näkemyksiä omiisi tässä kysymyksessä ja muissa Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun).

Näin ehdokkaat vastasivat muissa lasten ja nuorten asioita koskeviin kysymyksiin

Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen. Jokseenkin tai täysin samaa mieltä: 88 prosenttia.

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä. Jokseenkin tai täysin samaa mieltä: 72 prosenttia. Eniten kasvisruokapäivää kannattivat vihreiden ja kristillisdemokraattien ehdokkaat sekä yleensä ehdokkaat, jotka pyrkivät valtuustoon uusina.

Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy. Jokseenkin tai täysin samaa mieltä: 72,8 prosenttia. Kristillisdemokraatit olivat eniten huolissaan opetusryhmien koosta.