Valtuustoihin pyrkii Pohjois-Savossa satoja uusia nimiä – selvitimme, erottaako mikään heitä nykyisistä valtuutetuista

Uudet ja vanhat valtuutetut eroavat vaalikonevastausten perusteella muun muassa siinä, mitä he ajattelevat kuntaveron alentamisesta.

kuntavaalit
Mies panee äänestyslipun uurnaan.
Pertti Huotari / Yle

Ylen vaalikoneeseen vastasi Pohjois-Savosta 182 kuntavaaliehdokasta, joilla ei ole aikaisempaa poliittista kokemusta. Aikaisemmin kuntansa tai kaupunkinsa valtuustossa olleista ehdokkaista vaalikoneeseen vastasi 245.

Etsimme eroja vanhojen ja uusien valtuustoihin pyrkivien linjauksista. Radikaalia muutosta toivovat saattavat pettyä, mutta tietyissä kysymyksissä paljastui silti eroja valtuutettujen ja heidän haastajiensa välillä.

1. "Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle"

Vanhoista valtuutetuista 20,7 prosenttia oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, kun taas täysin eri mieltä oli 11,6 prosenttia. Uutena valtuustoon pyrkivissä täysin eri mieltä olevia oli yhtä paljon, mutta täysin samaa mieltä olevia vain 6,1 prosenttia.

Kuntaveroihin saattaa joka tapauksessa olla tulossa kevennystä, sillä valtio on kaavaillut kattoa sote-uudistuksen jälkeiseen kuntaveroon (siirryt toiseen palveluun).

2. "Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on puolustaa oman äänestäjäkuntansa etuja"

Vailla valtuustokokemusta olevista ehdokkaista 55,1 prosenttia oli samaa mieltä tästä, 41,4 prosenttia eri mieltä. Valtuustoissa olleista 41,1 prosenttia oli samaa ja 52,5 prosenttia eri mieltä.

Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi tammikuussa tätä aihetta sivuavan tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan kansalaisten kannat hyvästä valtuustoehdokkaasta eivät ole juuri muuttuneet viidessä vuodessa – 82 prosenttia vastaajista toivoi, että valtuutettu ajaisi määrätietoisesti äänestäjien etuja.

Vailla valtuustokokemusta olevien ehdokkaiden mielestä sosiaali- ja terveysasioita käsittelevien lautakuntien työ olisi tärkeintä tulevalla vaalikaudella. Aiemmin valtuutettuna olleiden mielestä tärkein lautakunta on koulutuslautakunta.

3. Mitä puoluetta edustat?

Vaikka vaalikone ei käy ennusteeksi vaalituloksesta, on kiinnostavaa katsoa, mitä puolueita siihen vastanneet uudet ehdokkaat edustavat. Eniten (29,5 prosenttia) haastajista on keskustan listoilta. Nykyisiin voimasuhteisiin verrattuna eniten uusia ehdokkaita on kuitenkin tulossa vaalikonevastausten perusteella kristillisdemokraattien (13,1 prosenttia) ja vihreiden (10,9 prosenttia) riveistä. Vaalitulokseen nähden vastanneita ehdokkaita on vähän perussuomalaisista ja SDP:stä.

4. "Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta"

Uutena valtuustoon pyrkivistä hiukan yli puolet vastanneista oli edes jokseenkin samaa mieltä tämän väittämän kanssa. Vanhoista valtuutetuista enemmistö oli eri mieltä. Mielenterveyspotilaiden siirtäminen laitoksista avohoitoon on ollut yhteiskunnallisen keskustelun aihe jo pitkään.

5. "Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua"

Nykyiset valtuutetut suhtautuvat tähän arvoväittämään myönteisemmin kuin uudet ehdokkaat. Kummassakaan ryhmässä tämä väittämä ei kuitenkaan herättänyt selkeää samanmielisyyttä.

Kaikkiaan Ylen vaalikoneeseen vastasi 685 ehdokasta Pohjois-Savosta. Tee vaalikone ja löydä ehdokkaasi täältä (siirryt toiseen palveluun).