Hyppää sisältöön

Päiväkodin maksuton varhaiskasvatus on kallis vaalilupaus

Useat puolueet ajavat maksutonta päivähoitoa eli varhaiskasvatusta kuntavaaleissa. Vaalilupauksen lunastaminen maksaisi yli 300 miljoonaa vuodessa ja mm. rakennusinvestointeina yli miljardin, laskee Kuntaliitto.

Kun ehdokkaat ja puolueet kiitävät vaalikentillä, äänestäjän korviin kuuluu myös lupauksia "ilmaisesta” tai maksuttomasta päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta. Yle Uutiset kysyi puolueilta, ajavatko ne päivähoidon maksuttomuutta. Selvitimme myös, mitä lystin lasketaan maksavan kunnille.

Päivähoito ja varhaiskasvatus?

Kansankielessä puhutaan päivähoidosta. Monet puolueet taasen julistavat varhaiskasvatuksen maksuttomuutta ja alennuksia.

Ennen kuin puolueet pääsevät esittelemään vaalilupauksiaan, kysyimme opetushallituksen opetusneuvos Arja-Sisko Holapalta, onko päivähoito ja varhaiskasvatus sama asia?

– Kyllä, mutta tämä eetoksen ero on hyvin suuri siinä kummasta puhutaan. Onko kyse vanhempien oikeudesta saada lapsi työssäkäynnin ajaksi hoitoon vai lasten oikeudesta saada varhaiskasvatusta? Päivähoito on vanhempi termi. Nykyään puhutaan varhaiskasvatuksesta.

– Kun vaalikentillä kuitenkin puhutaan maksuttomasta päivähoidosta, mitä sillä tarkoitetaan?

– Maksutonta varhaiskasvatusta – nykylain mukaan. Kun lapsi menee päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, niin kaikki mitä siellä tapahtuu, on varhaiskasvatusta.  Vaikkapa esimerkiksi lapsen ruokailu ja leikkiminen on tätä varhaiskasvatusta.

Taustalla on lakimuutos. Päivähoito lakkasi olemasta sosiaalipalvelu vuonna 2013.  Se siirrettiin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Pari vuotta myöhemmin entisestä päivähoitolaista tuli varhaiskasvatuslaki.  Nimet muuttuivat, vaikka kansankielessä puhutaankin yleensä päivähoidosta.

Demarit ja Vihreät: Askel askeleelta kohti maksuttomuutta

Kuntavaalijulisteiden telineitä pystytetty Helsingin Töölössä 10. maaliskuuta. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta on puhunut ja nyt kuntavaalien kynnyksellä puhuu moni puolue. Esimerkiksi SDP:n julistaa kuntavaaliteemoissaan näin: **_”Koko varhaiskasvatus on muutettava maksuttomaksi. "  _**Tavoite on ollut puolueohjelmassa vuodesta 2008.

Ylen eduskuntapuolueille tehdyssä sähköpostikyselyssä SDP selventää kantaansa.

”Sosialidemokraatit tavoittelevat maksutonta varhaiskasvatusta, joka olisi kaikkien lasten ja perheiden saavutettavissa.”

Täyteen maksuttomuuteen edettäisiin kuitenkin askel askeleelta.

”Kaikille lapsille tarjotaan joustavasti maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta. Maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi jokaisella lapsella olisi oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen, josta laskutettaisiin käytön mukaan tuntiperusteisesti.”

Myös Vihreät sanovat varhaiskasvatuksen olevan yksi kärkiteemoistaan. Vihreät haluavat edetä asteittain.

_" Otetaan askeleita kohti maksutonta varhaiskasvatusta. _Vihreät esittää maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen käyttöönottoa. Siinä jokaiselle lapselle tarjottaisiin neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. "

Hallitus saa myös sapiskaa mm. subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta työttömien lapsilta. Tällä tarkoitetaan päivähoidon rajoittamista puolipäiväiseksi lapselta, jonka toinen vanhempi on kotona. 

Vihreiden mukaan lapsia ei saa erotella työttömän lapsiin ja työssäkäyvän lapsiin.

” Ei rajata lasten oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen vanhempien elämäntilanteen perusteella.”

Vasemmistoliitto - Ruotsin malli ja maksujen pienentäminen

Kuntaliiton erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen sanoo, että yleensä ei puhuta kokonaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta - ainakaan heti ja kertarysäyksellä. Kuntaliiton laskelmien mukaan maksuton varhaiskasvatus söisi valtavan loven kuntien kukkaroon.

– Olemme rajanneet laskelmat niin, että puhutaan ikäryhmästä 3–5-vuotiaat. Kuusivuotiaathan ovat jo 4 tuntia päivässä velvoittavassa, maksuttomassa esiopetuksessa.

Järjestämiskustannukset lisääntyvät Kuntaliiton laskelmissa 3–5-vuotiaitten osalta noin 330 miljoonaa euroa vuodessa. Kuluja tulee mm. maksutuottojen pienenemisestä. 

Oppositiopuolueista Vasemmistoliitto hakee varhaiskasvatuksen maksujen poistamista asteettain.

"Me kannatamme asteittaista siirtymistä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Järkevää olisi edetä asteittain kohti esimerkiksi Ruotsissa käytössä olevaa mallia, jossa 15 tuntia varhaiskasvatusta viikossa on maksutonta 3-5-vuotiaille."

Vasemmistoliitto vaatii myös kaikkien lasten subjektiivinen päivähoito-oikeuden palauttamista.

”Käytännössä maksuttomuutta kohti olisi mahdollista edetä esimerkiksi laskemalla varhaiskasvatusmaksuja kautta linjan ja laajentamalla nollamaksuluokkaa.

Miljardin madonluvut  vs. työllisyysvaikututukset

Vaan taas ropisee ankaraa dataa Kuntaliitosta. Erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen laskee vaalilupauksille lisää hintaa. Maksuttomuus lisää päiväkotien lapsimäärää, selittää erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen. Ainakin suuriin kaupunkeihin tarvitaan maksuttomuuden myötä uusia tiloja.

– Päiväkotilasten määrän lisääntyessä tarvitaan tilaa. Ei meillä kunnissa ole sellaisia tiloja, joita pidetään tyhjillään siltä varailta, että tilanne muuttuu. Suurimmissa kaupungeissa syntyisi todella suuret haasteet tilojen suhteen. Tuorein arvio näille investoinneille on 800 miljoonasta aina 1,2 miljardiin euroon.

Työllisyysvaikutuksista, joita varhaiskasvatuksen maksuttomuudella tavoitetaan, ei Lahtisella ole tarkkoja laskelmia. Arvelu kyllä.

– En usko, että työllisyysvaikutus on niin suuri, että lisääntyneillä verotuloilla pystyttäisiin korvaamaan miljardeja euroja. Työllisyysvaikutus voi olla maksimissaan 100-200 miljoonaa euroa, murto-osa näistä lisääntyneistä palvelukustannuksista.

Kuntaliitto: maksuttomuus myös muhkea koulutuspoliittinen mullistus

Oppositiopuolueista RKP haluaa lisää naisia työelämään. Osana perhepoliittista kokonaisuudistusta RKP haluaa jokaiselle yli kolmevuotiaalle lapselle oikeuden maksuttomaan varhaiskasvatukseen neljän tunnin ajan päivässä.

"Jokaisella yli kolmevuotiaalle lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen neljä tuntia päivässä."

Kuntaliiton erityisasiantuntija Jarkko Lahtisen laskin laulaa.

– Kun lapsia on päiväkodeissa yhä enemmän, tarvitaan kelpoisia työntekijöitä lisää. Vähintään 3 000 työntekijää. Päiväkotihoidossa heistä ainakin tuhannen on oltava lastentarhanopettajia ja 2 000:n lastenhoitajia. Valtava koulutuspoliittinen asia. Kelpoisia lastentarhanopettajia on pääkaupunkiseudulla nykyiselläänkin liian vähän.

Pienpuolueista ja oppositiosta varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen nihkeimmin suhtautuu Kristillisdemokraatit. Päivähoidon maksuja voisi kuitenkin KD:n mukaan kohtuullistaa.

"Emme kannata maksuttomuutta kaikille, koska jo nyt yhteiskunnan tuki mm. alle 3-vuotiaan kodin ulkopuolella tapahtuvaan hoitoon on huomattava. Maksuja tulisi kuitenkin kohtuullistaa. Kohtuullistaminen voisi tarkoittaa toisen lapsen päivähoitomaksun tuntuvaa alentamista."

Kristillisdemokraatit sanovat, kuitenkin, että varhaiskasvatus voisi olla yli nelivuotiaalla 20 tunnin osalta maksuton. "Toki vain, jos taloustilanne sen sallii."

Kokoomus ja keskusta: varovaista askellusta

Hallituspuolueista valtion kirstunvartijapuolue Kokoomus sanoo, että varhaiskasvatus voisi olla maksutonta, mutta vain osa-aikaisena.  Kokoomus ei myöskään näe eroa hoidon ja kasvatuksen välillä.

Osa-aikainen varhaiskasvatus voisi tarkoittaa esimerkiksi julkisin varoin 3–5-vuotiaille kustannettavaa 20 viikoittaisen tunnin varhaiskasvatusta. Tämän jälkeinen osa voisi olla edelleen maksullinen.

"Kokoomuksen mukaan tavoitetta kohti voidaan kulkea alentaen maksuja vähän kerrallaan. Varhaiskasvatuksen kustannuksista nykyään 16 % katetaan vanhemmilta kerättävillä maksuilla."

Pääministeripuolue Keskustan mukaan maksuton päivähoito on hyvä tavoite, mutta kallista.

"Maksujen poisto kaikissa tuloluokissa olisi kuitenkin erittäin kallis ja kustannuksiltaan epärealistinen ajatus Suomen taloudellisessa tilanteessa. "

Keskusta myös tuntee Kuntaliiton laskelmat 20 viikkotunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.

"Varhaiskasvatuksen maksujen poistoa kaikissa tuloluokissa huomattavasti oikeudenmukaisempi toimenpide olisi esimerkiksi joidenkin keskustan edustajien esille tuoma verotuksen työtulovähennykseen tehtävä lapsikorotus."

Keskusta sanoo myös, että lyhyellä aikavälillä voitaisiin ottaa käyttöön tuntiperusteinen päivähoidon laskutus.

Perussuomalaisilta jyrkkä "ei" - maksuton esiopetus riittää

Perussuomalaiset torppaavat päivähoidon maksuttomuuden hallituskumppaneitaan tomerammin.

"Perussuomalaiset ei kannata maksutonta päivähoitoa tai varhaiskasvatusta. Kaikkein pienituloisimmille päivähoito on jo käytännössä maksutonta. Perussuomalaisille riittää siis maksuton esiopetus."

Perusteluinaan puolue sanoo mm. kuntien talouden sanelevan ehdot. Lisäksi puolue pelkää, että lapsia vietäisiin hoitoon turhaa.

"Maksuttomuus kannustaisi kaikissa tilanteissa viemään lapsen päivähoitoon, olipa tälle tarvetta tai ei. Lisäksi on syytä muistuttaa, että ilmaisia palveluita ei tosiasiassa ole - poliittista vetoamista sen sijaan etenkin ennen vaaleja riittää.

.
.