Erityisopetus muuttuu Lahdessa – yhä useampi oppilas lähikouluun

Aiempaa useampi erityistä tukea tarvitseva oppilas käy jatkossa koulua tavallisessa luokassa Lahdessa.

erityisopetus
Poika tekee matematiikan tehtäviä.
Sakari Partanen / Yle

Lahden sivistyslautakunta hyväksyi maanantai-iltana suunnitelman oppimisen tuen muutoksista kaupungissa. Päätavoitteena on, että jokainen oppilas saisi hyvissä ajoin riittävän tuen oppimiselleen. Tukea lapsi tai nuori saisi mieluiten lähikoulussa tavallisessa luokassa sen sijaan, että opetusta annettaisiin erityisluokassa tai -koulussa.

Muutokset tehdään kolmen vuoden aikana.

Niin kutsuttua oppimisen tuen toimeenpanosuunnitelmaa laadittaessa kaupunki järjesti vanhemmille, opettajille ja oppilaiden edustajille kuulemistilaisuuksia. Valmistelu herätti silti huolta ja kritiikkiä muun muassa siksi, että mallille ei tarjottu vaihtoehtoja ja aikataulu oli tiukka.

Suunnitelma oli jo sivistyslautakunnan hyväksyttävänä tammikuussa, mutta lautakunta edellytti, että valmistelua jatketaan. Se halusi, että suunnitelmaan lisätään muun muassa pedagogiset arviot, vertailu nykytilaan sekä tieto tarvittavista resursseista ja tiloista.

Vielä nyt suunnitelman hiomisen jälkeenkin lautakunta keskusteli asiasta kolme tuntia, kertoo lautakunnan puheenjohtaja Sirkku Hildén (sd.) tiedotteessa.

Päätökseen myös esitettiin lisäystä, jonka mukaan kielellisten erityisvaikeuksien pienryhmäopetus annettaisiin vuosiluokilla 1–3 vielä parin vuoden ajan keskitetyissä erityisen tuen ryhmissä. Esitys kaatui äänin 10-3.

Lautakunnan hyväksymä Oppimisen tuen toimeenpanosuunnitelma (siirryt toiseen palveluun) on luettavissa pdf-tiedostona Lahden kaupungin verkkosivuilla.