Nuoret kaipaavat psykiatrista apuhengailupaikkaa – "Kyynisyys on lisääntynyt"

Toive matalan kynnyksen mielenterveysavusta käy ilmi kyselystä, jonka toteutti nuorille suunnattu projektikahvila Oulussa.

nuoret
Kahvila Kitkerä
Kahvila Kitkerän pääpaikan edusta Kulttuuribingolla.Wasim Khuzam / Yle

OuluMatala osallistumiskynnys, ei luotaantyöntäviä korulauseita, ruohonjuuritason toimintaa. Muun muassa näistä aineksista syntyy yhteisöllistä tekemistä, joka kiinnostaa oululaista nuorta ja nuorta aikuista.

Kyseinen resepti on otettu nyt toden teolla toteutukseen. EU-rahoitteinen, vuonna 2015 käyntiin polkaistu kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hanke (siirryt toiseen palveluun) on versonut Oulun kaupunkiin useita projekteja, joiden tarkoituksena on saada nuorten ääni aikaisempaa paremmin kuuluviin.

Hengailupaikat kiinnostavat

Eräs hankeen alaisuudessa toimiva projekti on Kahvila Kitkerä. Oulun keskustassa KulttuuriBingon tiloissa tukikohtaansa pitävä, aika ajoin keskustan eri kolkkiin jalkautuva kahvila on ohjaajiensa Johanna Jämsän ja Asko Pistemaan mukaan saanut nuorilta hyvän vastaanoton.

Johanna Jämsä
Johanna Jämsä kertoo, että nuorille suunnattu Kahvila Kitkerä on otettu vastaan hyvin.Wasim Khuzam / Yle

– En sitten tiedä johtuuko noista meidän kahvilipukkeista, mutta hyvin on kuitenkin tullut vastauksia, kun olemme jalkautuneet nuorten pariin ja esittäneet heille kysymyksiä, Jämsä kehuu.

Kahvila Kitkerä on piipahtanut usean kerran esimerkiksi kaupunginkirjastolla kera kysymyslomakkeiden. Nuoret ovat voineet vastata lomakkeiden avulla kysymyksiin, kuten mistä Oulussa pitäisi ihan oikeasti puhua, mikä Oulussa ahdistaa, mikä tekee hengailupaikasta sellaisen, että siellä viihtyy ja jaksaa olla?

Erityisesti jälkimmäisen kaltaisiin kysymyksiin ovat nuoret vastanneet innokkaasti.

– Erilaisia hengailupaikkoja kaivataan tosi paljon. Ne tuntuvat olevan tosi tärkeitä nuorille, tästä esimerkkinä Valkean Kesäkatu. Nuoret ovat siellä koska siellä näkee ihmisiä, se on paikka missä saa olla ja se on lämmin, Jämsä listaa.

Mielenterveysapua kaivataan

Kahvila Kitkerässä on hyvin nopeasti todettu, että nuorten ajatusten koonnilla on väliä. Kun toiminta pidetään helposti lähestyttävänä ja nuorten itsenäistä ajattelua kunnioittavana, syntyy hyvin konkreettisia parannusehdotuksia.

Asko Pistemaa
Asko Pistemaan mukaan anonyymit kyselylomakkeet ovat hyvä tapa lähestyä paikallisia nuoria.Wasim Khuzam / Yle

– Yksi erittäin mielenkiintoinen esimerkki mikä nousi esiin, oli ajatus psykiatrisesta apuhengailupaikasta. Matalan kynnyksen tilasta, jonne voisi mennä silloin, kun on vaikeaa. Kun nuoret saavat puhua anonyymisti, syntyy tällaisia uusia ideoita, joita ei ehkä kasvotusten ilmaantuisi, Pistemaa kertoo.

– Se voisi olla sellainen paikka minne mentäisiin jos on vaikka masennusta. Siellä aikuiset sitten antaisivat apua, Jämsä jatkaa.

Taistelua kyynisyyttä vastaan

Nuorten esittämä idea matalan kynnyksen mielenterveysavusta tulisi tarpeeseen Oulussa. Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hankkeen, jonka alainen Kahvila Kitkeräkin on, projektipäällikkö Jaakko Jokipii muistuttaa viime vuoden nuorisobarometrin tuloksien kertovan monella tapaa myös Oulun ilmapiiristä.

– Nuorten kyynisyys on lisääntynyt. Myös oman työllistymisen näkymät näyttävät entistä enemmän vaivaavan nuoria. On siis vähän luottamusta tulevaisuuteen.

Jaakko Jokipii
Kyynisyys taittuu vuorovaikutuksella ja luottamuksen lisäämisellä, Jaakko Jokipii uskoo.Wasim Khuzam / Yle

Synkkyyttä pyritään kitkemään edellä mainitun hankkeen puitteissa erityisellä KAAOS-haasteella (siirryt toiseen palveluun). Sanoista kansalaisaktiivisuus ja osallisuus nimensä saava haaste kannustaa paikallisia järjestöjä ja yhdistyksiä kehittämään ideoita, joilla 15–29 vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalista osallistumista voitaisiin lisätä.

Jokipii uskoo, että juuri Oulun nuorisokulttuurissa ja 3. sektorissa on potentiaalia taittaa synkistelyt ilon ilmapiiriksi.

– Tarvitsemme vuorovaikutusta ja luottamusta ihmisten välille. Käytännössä niitä saadaan, kun vain aletaan tekemään asioita, jotka koetaan merkityksellisiksi.

Siitä, kuinka hanakasti paikallinen järjestö- ja yhdistyskenttä tarttuu haasteeseen, saadaan kesällä tietoa. Esitetyistä ideoista vähintään yksi toteutetaan 1.7. alkaen.