Tutkimus: Kirjojen runsaus parantaa lasten lukutaitoa

Tuoreen tutkimuksen mukaan kodin lastenkirjojen määrällä on myönteistä vaikutusta lasten lukutaitoon.

lukutaito
Auki olevia lastenkirjoja
Soila Ojanen / Yle

Kodissa olevien kirjojen määrä vaikuttaa lasten lukutaitoon. Tämä käy ilmi Itä-Suomen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.

Erityispedagogiikan professori Leena Holopaisen ja erityisluokanopettaja Saara Laukkasen hiljattain julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että kodin kielellinen ympäristö ja runsas lastenkirjojen määrä vaikuttavat myönteisesti lukutaitoon.

Tutkimuksessa selvisi myös, että erityisesti korkeasti koulutetun isän perheessä oli paljon lastenkirjoja.

– Korkeasti koulutettujen vanhempien on todettu aiemmissakin tutkimuksissa viettävän keskimääräistä enemmän aikaa lastensa kanssa keskustellen, leikkien ja lukien, Leena Holopainen toteaa.

Aiemmista tutkimuksista poiketen lasten sukupuolella ei ollut eroa lukutaidon tasossa. Tytöt olivat kuitenkin poikia aktiivisempia lukijoita ja kirjoittajia.