Suomen Pankki: Talous kasvaa ennakoitua nopeammin

Suomen Pankki on muuttanut ennusteitaan Suomen talouskasvusta positiivisempaan suuntaan. Muun muassa viennin kasvu nopeutuu tänä vuonna melko tuntuvasti.

Suomen Pankki
Suomen Pankki.
Henrietta Hassinen / Yle

Suomen Pankki on parantanut ennusteitaan Suomen talouskasvusta. Tänä vuonna bruttokansantuote kasvaa 1,6 prosenttia, mistä se hieman hidastuu ensi ja seuraavana vuonna.

Ensi vuodelle SP ennustaa 1,5 prosentin ja seuraavalle 1,3 prosentin kasvua. Joulukuun ennusteeseen verrattuna tämän vuoden ennustetta on nostettu 0,3 prosenttiyksikköä.

Maltillista kasvua yksityisen kulutuksen vetämänä

Myös kuluttajahintojen vuosimuutosta Suomen Pankki reivasi tasan 1,0 prosenttiin tälle vuodelle. Kotitalouksien ostovoima kasvaa ennustejaksona saman verran.

Talouskasvu jatkuu Suomen Pankin mukaan maltillisena, mutta kasvua tukevia tekijöitä on useampia kuin ennen. Vaikka yksityinen kulutus sekä investoinnit tukevat edelleen kasvua, viennin merkitys kasvaa. Investointien kasvu on perustunut lähinnä rakentamiseen.

Pankki huomauttaa, että kuluttajien luottamus vahvistui viime vuonna ja on säilynyt alkuvuonna jotakuinkin viime vuoden lopun tasolla. Silti ansiotason kasvuvauhti on pysynyt hitaana.

Työllisyyden paraneminen on kuitenkin tukenut kotitalouksien ostovoimaa siten, että palkkasumma eli työntekijöiden bruttopalkkojen summa kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Palkkasumma kasvoi nopeimmin rakentamisessa ja palvelualoilla. Teollisuudessa sen sijaan oli laskua vuodentakaisesta.

Kotitaloudet velkaantuvat edelleen

Suomen Pankki tuo esiin huolensa alhaisesta säästämisasteesta. Kotitalouksien velkaantuminen jatkuu lähivuosina, vaikka kulutuksen kasvu hieman hidastuu.

Piristynyt talouskasvu näkyy myös työmarkkinoilla. Talouskatsauksen mukaan viime vuonna keskimääräinen työllisyysaste oli 68,7 prosenttia, missä oli 0,6 prosenttia kasvua edellisvuodesta. Työllisiä oli lisää noin 11 000 henkeä. Varsinkin rakentaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kauppa työllistivät ihmisiä.

Työllisyys helpottuu edelleen, ja uusia työpaikkoja syntyy varsinkin yksityiselle sektorille. Katsauksen mukaan työllisyyden paranemista auttaa kiky-sopimus, jonka odotetaan kasvattavan työn kysyntää.

Työllisten määrän odotetaan lisääntyvän noin 15 000 hengellä vuodessa, eli hieman nopeammin kuin viime vuonna. Hallituksen 72 prosentin työllisyystavoite jää kuitenkin saavuttamatta, arvioi Suomen Pankki.

Vienti alkaa vetää paremmin

Ennustevuosien aikana talouskasvu muuttuu vientivetoisemmaksi. Varsinkin euroalueen kasvu ja Venäjän talouden elpyminen öljyn hinnannousun takia tukevat Suomen vientiä. Tänä vuonna viennin kasvun odotetaan nopeutuvan viime vuoden 0,7 prosentista vajaaseen 3 prosenttiin.

Vientikysyntää tukee lisäksi kustannuskilpailukyvyn paraneminen. Suomessa työkustannukset nousevat kilpailijamaita hitaammin, tuottavuuden kasvu kiihtyy taas nopeammin kuin muissa eurovaltioissa. Valuutan heikkeneminen sen sijaan hankaloittaa kustannuskilpailukyvyn parantamista.

Suomen Pankin mukaan julkinen talous vahvistui viime vuonna, kun verotuloja oli ennakoitua enemmän. Valtion ja kuntien alijäämäisyys säilyy ennustevuosina mutta supistuu.