Tornionjokivartiset tyrmäävät täysin lohen rannikkokalastuksen aikaistamisen

Tornionjokivarresta ei heru ymmärrystä ministeriön kaavailulle aikaistaa lohen rannikkopyyntiä. Tornio-Muoniojokiseuran lisäksi myös Tornionjoen kalastusalueen ihmiset tuomitsevat suunnitelman.

kalastusalueet
Rysä vedesä.
Lohirysä pohjoisimmalla Perämerellä.Riikka Rautiainen/ Yle

Tornionjoen kalastusalue tuomitsee jyrkästi maa- ja metsätalousministeriön esityksen lohen merikalastuksen aikaistamisesta.

– Tornionjoen lohikannan elvytys lähes nollatasosta on edellyttänyt voimakasta pyynnin ajallista sääntelyä koko vaellusketjussa. Nyt lausunnolla olevan esityksen mukaan pyynnin ajallisissa rajoituksissa palataan menneelle vuosituhannelle, toteaa kalastusalue lausunnossaan.

Jokivartisten mukaan esitys tarkoittaisi, että pyynnin painopiste siirtyisi takaisin eteläiselle merialueelle ja lohikannan elvytykset pitäisi aloittaa uudelleen jokialueella.

Pyynti kohdistuisi kaikkein arvokkaimpiin lohiin

Ministeriö on esittänyt rannikkokalastuksen aikaistamista kuukausilla siten, että pyyntiin pääsisi jo huhtikuussa.

Tornionjoen kalastusalueen mukaan heti jäiden lähdön jälkeen aloitettu kalastus kohdistuu lohen poikastuotannon kannalta arvokkaimpiin yksilöihin eikä sitä saisi sallia missään tilanteessa.

– Ministeriö ja tutkimus on vuosien ajan erityisesti jokivarren kalastuksessa korostanut varovaisuusperiaatetta. Sama linja ei nyt toteudu merialueella. Esitys ei noudata varovaisuusperiaatetta ennemminkin varomattomuusperiaatetta, suomii kalastusalue.

Lipuuko ohjausvalta liikaa ministeriölle?

Kalastusalueen mukaan kalastuksen kiintiöinti ja rysämäärän rajoitus on oikea toimenpide, mutta kalastuksen aloitusaika tulee siirtää kesäkuulle.

Tornionjoen kalastusalue on huolissaan, että nyt esitetyllä valtioneuvoston asetuksella ohitetaan eduskunta ja annetaan ohjausvalta ministeriölle. Kalastusalueen mukaan edellisen eduskunnan aikana maa- ja metsätalousvaliokunta sekä eduskunta linjasivat lausumillaan Suomen lohipolitiikkaa eri suuntaan kuin nyt esillä oleva esitys.

– Asetus kaventaa poliittista ohjausta, päättää kalastusalue lausunnossaan.

Myös Tornio-Muoniojokiseura on arvostellut kovin sanoin maa- ja metsätalousministeriön esitystä lohen merikalastuksen aikaistamisesta.