Tietosuoja ruuhkautti toimeentulotuen, olisi voitu estää – Kela: "Jälkiviisas ajattelutapa"

Tietosuoja on yksi suurimmista syistä, miksi toimeentulotuen käsittely on ruuhkautunut Kelalla. Asiakkaiden tiedot olisi voinut siirtää etukäteen, mutta ajatus hylättiin.

tietosuoja
Ihminen täyttää Kelan lomaketta
Henkilö täyttää toimeentulotukihakemusta.Antti Kolppo / Yle

Alkuvuosi on ollut pitkä ja piinallinen ihmisille, jotka ovat hakeneet toimeentulotukea. Osassa maata tukien käsittelyajat ovat olleet todella pitkiä, asiakkaat ovat saaneet vääriä kielteisiä päätöksiä ja heillä on jäänyt jopa vuokria maksamatta. Ruuhkautumiseen on ollut paljon syitä, mutta yksi niistä olisi voitu välttää.

Yksi suurimmista ongelmista toimeentulotukien käsittelyn siirtymisestä kunnilta Kelaan on ollut se, että asiakkaiden tietoja ei ole tietoturvasyistä saanut siirtää automaattisesti – asia oli tiedossa jo syksyllä. Kela on saanut asiakkaiden tiedot sitä mukaan, kun asiakkaat ovat tehneet heille ensimmäisen hakemuksen.

– Olemme lähteneet ihan nollasta liikkeelle tietopohjien suhteen. Meillä ei siis ollut minkäänlaisia perustietoja tai historiaa vanhoista hakijoista. Nyt kun perustiedot löytyvät, on jatkohakemusten käsittely helpompaa ja nopeampaa, Kelan pohjoisen vakuutuspiirin johtaja Arto Rautio kertoo.

Kela on ollut tietoinen tästä ongelmasta jo siinä vaiheessa, kun lakimuutosta toimeentulotuen käsittelyn siirtämisestä suunniteltiin, koska Kela oli mukana muuttamassa toimeentulotukilakia. Valmisteluvaiheessa oli käyty keskustelua tietojen siirtämisestä etukäteen.

– Se vaihtoehto jouduttiin hylkäämään, koska ei voitu varmuudella tietää, ketkä kaikki tulisivat toimeentulotukea hakemaan siinä vaiheessa, kun Kela hoitaa sitä. Etukäteinen tiedonsiirto jäi siten siitä laista pois, sanoo Kelan etuusjohtaja Anne Neimala.

Meillä ei siis ollut minkäänlaisia perustietoja tai historiaa vanhoista hakijoista.

Arto Rautio

Asiakkaiden tiedot olisi kuitenkin voitu siirtää kunnilta Kelalle asiakkaan omalla suostumuksella. Eli yksinkertaisesti esimerkiksi niin, että viimeiseen kunnalta saatuun toimeentulohakemukseen olisi lisätty kohta, jossa kysytään asiakkaan suostumusta tietojen luovuttamiseen Kelalle.

– Tämä on vähän sellainen jälkiviisas ajattelutapa, että mitä kaikkea olisi voitu tehdä toisin. On yritetty puolin ja toisin: sekä kuntien että Kelan päässä ja myös sosiaali- ja terveysministeriössä varautua tähän tilanteeseen niin hyvin kuin mahdollista, mutta tässä tilanteessa nyt kuitenkin ollaan, Neimala toteaa.

Neimala sanoo, että työmäärä kunnissa olisi lisääntynyt viime vuonna huomattavasti, jos heidän olisi pitänyt siirtää asiakkaiden tiedot Kelalle. Tällä hetkellä Kelan omat työntekijät ovat suuren työtaakan alla.

Pohjois-Suomessa tilanne on parempi kuin etelässä

Kainuun soten toimeentulopäällikkö Paula Tikkanen kertoo, että asiakkaat ovat kääntyneet heidän puoleensa tänä vuonna, jos he eivät ole saaneet Kelalta päätöstä ajoissa tai sitten he ovat tulleet hakemaan täydentävää toimeentulotukea. Asiakkaat ovat myös tulleet kysymään neuvoa tukiin liittyvissä asioissa.

– Enemmän ne ovat meitä työllistäneet kuin olisimme arvanneet, kun valmisteltiin tätä siirtoa. Kainuussa ja Pohjois-Suomessa asiat ovat kuitenkin luistaneet hyvin verrattuna muuhun Suomeen.

Kainuussa ja Pohjois-Suomessa asiat ovat kuitenkin luistaneet hyvin verrattuna muuhun Suomeen.

Paula Tikkanen

Tukipäätösten nopeuttamisen lisäksi tietojen etukäteen siirtäminen kunnilta Kelalle olisi saattanut ehkäistä väärien kielteisten päätösten tekemistä. Jos asiakkaiden historia, elämäntilanne ja perustiedot olisivat olleet alusta asti Kelan tiedossa, olisi se helpottanut virkailijoiden työtä.

– Asiakkaan tulojen, menojen ja elämäntilanteen selvittäminen on niin työlästä, että siihen tarvitaan paljon enemmän sellaista selvittelytyötä, kuin muut Kelan etuudet tarvitsevat, Tikkanen sanoo.

Neimala ei osaa ainakaan vielä arvioida sitä, miten paljon tietojen etukäteissiirto olisi nopeuttanut Kelan toimintaa.

– Varmaan joudutaan siinä vaiheessa, kun päästään tästä ruuhkasta yli, selvittämään asioita tarkemmin ja otetaan niistä opiksi.